Kovošrot Pelhřimov vybuduje autovrakoviště

Kovošrot Pelhřimov připravuje navýšení kapacity provozovaného zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů na celkovou kapacitu zařízení 20 000 t/rok, z čehož zpracovatelská kapacita zařízení se předpokládá 15 000 t/rok. Zbývajících 5 000 t/rok bude v zařízení pouze soustřeďováno a následně odvezeno mimo areál kovošrotu Pelhřimov k finálnímu zpracování.

Ilustrační obrázek

Zvýší se plánovaná denní zpracovatelská kapacita na 65 t. Maximální okamžitá kapacita zařízení 1 550 t zůstane nezměněna.

Dojde k rozšíření o soustřeďování autovraků zbavených kapalin a jiných nebezpečných součástí. V zařízení dojde pouze k soustřeďování autovraků bez jakékoliv úpravy. Autovraky budou vykoupeny, dle potřeby skladovány a následně odvezeny mimo areál kovošrotu Pelhřimov k finálnímu zpracování. Celkem se předpokládá příjem max. 1 000 ks autovraků/rok, což představuje cca 1 335 t/rok.

Realizace nového podnikatelského záměru neznamená žádnou změnu ve způsobu provozu zařízení. Změn nedoznají ani stávající zkolaudované stavební objekty a zpevněné plochy v areálu. K realizaci záměru budou využity stávající objekty a plochy v provozovně, které mají dostatečnou kapacitu pro realizaci záměru. I nadále bude používána stávající technika a technologie.

I nadále budou v zařízení přijímány vybrané kategorie odpadů, nově včetně autovraků zbavených kapalin a jiných nebezpečných součástí. Po zvážení jsou odpady dle kategorií soustřeďovány. Následně jsou vybrané kategorie upravovány. Úprava vybraných druhů odpadů se provádí tříděním, dělením (stříhání, řezání) a lisováním. Důvodem je zkrácení délky, snížení objemu a hmotnosti pro následnou přepravu. Následně jsou odpady předávány k dalšímu využití oprávněné osobě. Expedice bude zajištěna výhradně NA (vlastními i externími). Přibližně 50 % odpadů bude přeloženo na železniční vagony (55 t) na nedalekém vlakovém nádraží v Pelhřimově, cca 25 % odpadů bude expedováno směrem na D1 a cca 25 % odpadů bude expedováno ve směru na České Budějovice

Provoz kovošrotu v Pelhřimově byl vybudován na zelené louce v roce 1958 a od té doby zde nepřerušeně funguje. Jde tedy o stávající zkolaudovaný a více než 60 let provozovaný areál. Umístění je tedy dáno existencí zabezpečeného areálu s dnes provozovaným zařízením ke sběru, výkupu a úpravě odpadů.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna