Kraj Vysočina je v exekuci přes tři sta tisíc korun

fbKraj Vysočina má uhradit firmě Grant Advisors částku přes třista tisíc korun. Společnost Grant advisor, spol. s r.o. zažalovala v roce 2009 Kraj Vysočina u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky o omluvu, přiměřené zadostiučinění, náhradu škody, náklady rozhodčího řízení a náklady právního zastoupení v celkové výši cca 670 000,- Kč.
V červenci 2012 rozhodčí soud rozhodl, že Kraj Vysočina je povinen zaplatit 322 350,- Kč. Kraj Vysočina podal opravný prostředek (návrh na zrušení rozhodčího nálezu k soudu) a požádal o odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu. Soud návrhu vyhověl, odvolací soud ho však v roce 2013 zrušil.
Společnost Grant advisor, spol. s r.o. Kraji Vysočina nesdělila údaje k platbě dle rozhodčího nálezu a rovnou přistoupila k návrhu na provedení exekuce.
Věcné rozhodnutí soudu zřejmě nelze v dohledné době očekávat (není nařízeno jednání). Kraj Vysočina má povinnost danou finanční částku uhradit. V případě vyhraného soudního sporu bude Kraj Vysočina finanční prostředky vymáhat zpět.

Radní kraje Vysočina by měli uložit Krajskému úřadu Kraje Vysočina zajistit platbu dle Výzvy ke splnění vymáhané povinnosti od exekutora. Splění výzvy znamená rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 355 850 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna