Kraj Vysočina pošle příští rok dopravcům šest set milionů na ztrátovost

Tři sta milionů autobusová doprava, třista milionů železniční doprava. To jsou výdaje Kraje Vysočina na financování základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2016.

Tyto výdaje jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016. Nástrojem řešení dopravní obslužnosti je smlouva jako závazek, který dopravce přijal ve veřejném zájmu a který by jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal nebo by jej přijal pouze zčásti.

V roce 2015 zajišťovalo základní dopravní obslužnost Kraje Vysočina ve veřejné linkové dopravě jedenadvacet dopravců a ve veřejné drážní osobní dopravě dva dopravci. Smlouvu sjednává s dopravcem kraj, a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu (kompenzaci) vzniklou jeho plněním.

Rozhodnutím zastupitelstva kraje byl pro rok 2015 stanoven rozsah základní dopravní obslužnosti vyjádřený finančními prostředky pro úhradu prokazatelných ztrát dopravcům v celkové výši 590 003 000 Kč.

Navrhovaná varianta ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016:

stanovit objem finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové osobní dopravě ve výši 292 903 tis. Kč a 16,2 mil. km.

Navrhovaná varianta ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2016:

stanovit objem finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 303 000 tis. Kč a 4,15 mil. km. Částka navrhovaná na úhradu prokazatelných ztrát dopravců je oproti roku 2015 zvýšena v důsledku zohlednění všeobecné inflace podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna