Kraj Vysočina potvrdil postup Jihlavy při nařízení veřejné služby

Začátkem března rozhodl Krajský úřad Kraje Vysočina o námitkách Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a Vodárenské a.s. proti nařízení veřejné služby městské obchodní společnosti Jihlavy s názvem Jihlavské vodovody a kanalizace.

VAS, a.s. Krajskému úřadu tvrdila. že fakticky neztratila a neztratí schopnost provozovat majetek Jihlavy. Naopak byla přesvědčena, že povinnost veřejné služby mohla být uložena jedině VAS, a.s.

Uložením povinnosti veřejné služby jinému provozovateli než VAS, a.s. by podle názoru VAS vznikly další náklady a škody, např. nutnost ukončovat smlouvy se subdodavateli VAS, a.s., uzavírat nové smlouvy s odběrateli, vodoměry jsou majetkem Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). Vybudování předávacích míst by si podle Vodárenské a.s. vyžádalo náklady v desítkách milionů korun.

Současně Vodárenská a.s. upozorňovala na možné technické potíže, které by mohly nastat po 1. 1. 2019 např. ve Zborné, Popicích, Vysoké, kde hrozí zvýšené riziko havárií vodovodů.

Óvšem podle názoru právních zástupců Jihlavy nelze veřejnou službu přikázat VAS, a.s., která majetek města již pět let provozuje bez souhlasu
vlastníka a bez dohody vlastníků provozně souvisejících vodárenských majetků. VAS, a.s. vede řadu soudních sporů se Statutárním městem Jihlava a nařízením veřejné služby VAS, a.s. by Krajský úřad posvětil tento protiprávní stav provozování vodárenského majetku Jihlavy. Mimo zákonný rámec je návrh VAS, a.s., aby správní úřad uložil městu Jihlava uhradit Vodárenské a.s. výkon veřejné služby.

Majetek Jihlavy v hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací (SVAKu) Jihlavsko je podle názoru SVAKu roztříštěný, z větší části není samostatně
provozovatelný a je zásobovaný ze zdrojů napojených na jihlavskou vodárenskou soustavu, není oddělen předávacími místy. Rovněž odpadní vody jsou čištěny na ČOV Jihlava ve vlastnictví SVAK. Pokud by majetek provozoval někdo jiný, nemohlo by být měřeno množství předané a převzaté vody.

Krajský úřad přezkoumal rozhodnutí úředníků Jihlavy o nařízení veřejné služby městské vodárenské společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace, přičemž zejména s přihlédnutím k veřejnému zájmu na něm neshledal takové vady, pro které by ho musel zrušit.

Doba provozování vodovodů a kanalizací v rámci povinnosti veřejné služby je omezena dobou max. jednoho roku, aby si vlastníci tohoto majetku uvědomili, že povinnost veřejné služby se nemůže stát prostředkem náhrady smluvních vztahů.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna