Kraj Vysočina řeší západočeskou spalovnu Chotíkov

Poslední dubnové jednání kraje Vysočina se zabývalo i případem „spalovna Chotíkov“ v západočeském kraji.

Podklady pro jednání Rady Kraje Vysočiny měly jen stručné odůvodnění:

Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.

V západočeském kraji prvoinstanční soud upozornil svým rozsudkem na možnost systémové podjatosti, které by se mohli dopustit úředníci Kraje Vysočina při rozhodování o povolení stavby spalovny v Chotíkově. „Uložili jsme legislativnímu výboru Kraje Vysočina, aby zjistil, zda rozhodování nemá protiústavní dopad,“ zmínil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Krajský soud v Plzni v minulosti zrušil rozhodnutí Plzeňského kraje, které stavbu spalovny umožnilo. Územní rozhodnutí je tak neplatné a věc musel dále řešit krajský úřad. Pro podjatost byl celý případ předán k rozhodování na Vysočinu.

Spalovna v Chotíkově je téměř dostavěna, soudním verdiktem ale bylo zrušeno územní rozhodnutí. Investorovi akce hrozí zmaření investice za téměř dvě miliardy korun.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna