Kraj Vysočina špatně otvíral obálky, ruší se padesáti milionová zakázka

tužka penízeZnovu a lépe! Kraj Vysočina musí znovu vysoutěžit veřejnou zakázku na přestavbu bývalé živnostenské školy na budovu speciálního komunitního a psychologicko-poradenského centra. Budova je  situovaná v centrální části města Jihlavy,  na nároží křižovatky třídy Legionářů a ulice Fritzova (nedaleko městského nádraží. Do přestavby budovy zamýšlí Kraj Vysočina investovat necelých padesát milionů korun.

Počátkem září, po ukončení otevírání obálek, výběrová komise obdržela informaci, že zadavateli byla doručena jedna další nabídka. I tato nabídka byla řádně a včas doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Tuto nabídku však komise k okamžiku zahájení otevírání obálek neměla k dispozici a proto ji v termínu pro otevírání nabídek neotevřela. Otevírání nabídek tak neproběhlo v souladu se zákonem, když komise ve stanoveném termínu pro otevírání nabídek a za přítomnosti zplnomocněných zástupců účastníků řízení neotevřela všechny podané nabídky.

Rada Kraje Vysočina tak musela zrušit a znovu vyhlásit výběrové řízení.

Stávající budova sloužila pro výuku a vzdělávání bude podle návrhu upravena na budovu speciálního komunitního a psychologicko-poradenského centra. Stávající vnitřní koridory celé budovy jsou ponechány ve svém původním uspořádání, vlastní provozní místnosti ( učebny) budou dle návrhu vestavěnými příčkami rozčleněny na samostatné kanceláře.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna