Kraj Vysočina zadržuje informace o projektu „Veřejné dopravě Vysočina“. Brání dezinformaci veřejnosti

Poslední červencová Rada Kraje Vysočina bude projednávat rozsáhlý materiál o  projektu „Veřejná doprava Vysočiny“. Podle informací Občasníku se jedná o rozsáhlý koncepční materiál s více než dvaceti přílohami. Radě Kraje Vysočina je předkládám v neveřejném režimu:

fb„Režim neveřejných údajů a dokumentů, které jsou předkládány radě kraje v tomto stádiu zpracování jako podklad k rozhodnutí pro přípravu navazujících částí projektu „Veřejná doprava Vysočiny“, jejichž zveřejnění by mohlo způsobit dezinterpretaci u veřejnosti a mohlo by ohrozit zájmy Kraje Vysočina,“ stojí ve zdůvodnění materiálu.

Utajený materiál je radním kraje Vysočina předkládán v podobě jízdních řádů ve třech variantách:
Varianta minimální
• Výchozí stav financí = krajská objednávka + objednávky obcí
• Aktuální rozsah veřejné dopravy je natolik nízký, že jej ani vnitřní optimalizací (malá vozidla, efektivní oběhy) nelze výrazně zatraktivnit
• Zlepšení pouze dílčí čí lokálně omezená, výsledná nabídka ani přibližně netvoří ucelenou síť (ani páteřní linky nemohou být navrženy v pravidelném a alespoň přijatelném intervalu, nelze rozmělňovat špičky )
• Rozsah zlepšení nevyváží problémy vyplývající ze změny linkového vedení a časových poloh spojení

Varianta maximální
• Do návrhů doplněny spoje s potenciálem vyvolání růstu poptávky
• Dopolední a večerní spoje (více spojení z odpoledních směn)
• Víkendové spoje na větším počtu linek (popř. ve větším rozsahu)
• Prodloužení přepravní špičky na vybraných linkách
• Další zkrácení špičkových intervalů na linkách s vysokým přepravním potenciálem
• Financování této varianty je asi o 100 mil. Kč/rok náročnější

Varianta střední
• Varianta vytvořena s cílem nalézt kompromis mezi atraktivní nabídkou spojů a finanční náročností systému
• Doplněné spoje byly částečně redukovány
• Snaha o co nejmenší snížení konkurenceschopnosti ve srovnání s maximální variantou (minimalizace poklesu celkových tržeb)
• Přednostně redukovány nákladově nejvýznamnější položky (zejména fixní)
• Snaha v rámci možností zachovat navýšení rozsahu dopravy
• Limitem pro redukce vůči variantě maximální udržení základní sítě přípojů alespoň pro většinu cestujících
• Nárůst nákladů asi o 50 mil. Kč/rok

Podle informací Občasníku je Radě kraje Vysočina doporučována varianta střední, varianta maximální je ideální dlouhodobý cílový stav. Minimální varianta by měla být na základě politického rozhodnutí opuštěna jako dlouhodobě nevýhodná.

Server Občasník požádal sekretariát hejtmana Kraje Vysočina o okamžité a úplné zveřejnění všech informací k projektu „Veřejná doprava Vysočiny“ bez ohledu na stav politického rozhodnutí Kraje Vysočina.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna