Kraj Vysočina zahájil proces EIA jihovýchodního obchvatu Velkého Meziříčí

Záměr výstavby jihovýchodního obchvatu Velkého Meziříčí postoupil do fáze zjištování vlivů na životní prostředí (EIA). Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je založen na systematickém zkoumání a posuzování jejich možného působení na životní prostředí. Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech.

Cílem procesu EIA je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na životní prostředí.

Začátek obchvatu je napojen na současný příjezd do Velkého Meziříčí od Třebíče. Trasa dále pokračuje jižním směrem kolem betonárny k trati ČD (k ţelezničnímu mostu), kolem městské ČOV se stáčí na východ a po průchodu územím zvané „ Františkov“ se napojuje na stykovou okružní křižovatku silnice II/602.
Silnice je navržena v celkové délce 2,375 km.

Podmínkou zahájení výstavby je dokončení výkupu pozemků pro plánovaný obchvat a studie EIA.

„V tuto chvíli není dokončený výkup asi pěti procent pozemků, půjde to do procesu vyvlastnění. Cena za metr pozemku vyvlastněného pozemku bude podstatně nižší než současně nabízená cena. Vyvlastňovat bude Kraj Vysočina,“ zmínil velkomeziříčský starosta Josef Komínek.

Současná nabídková cena za metr pozemku je kolem dvou set korun, po spuštění procesu vyvlastnění kolem osmdesáti korun plus maximálně patnáct procent. V nejlepším případě dostanou vlastníci polovinu současně nabízené částky.

Trasa plánovaného obchvatu oddělí Velké Meziříčí od sousední obce Oslavice.

„Máme slíbený tunel nebo spíše podchod pro pěší a cyklisty kteří dnes používají polní cestu do Velkého Meziříčí. Na Na krajském zastupitelstvu jsem se dozvěděl, že tam bude,“ zmínil starosta Oslavice Pavel Janoušek.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna