Kraj Vysočina zoptimalizuje síť nocleháren a dalších sociálních pobytových služeb

mapa VysočinaKraj Vysočina chystá už v příštím roce zahájení transformace pobytových sociálních služeb. Bližší informace drží vedení Kraje Vysočina v neveřejném režimu údajů a dokumentů, „jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.“

Podle informací Občasníku je celý projekt rozdělen na dvě části (část A a část B):

Cílem části A) je provést analýzu sítě stávajících poskytovatelů pobytové sociální služby zřizovaných a nezřizovaných organizací Krajem Vysočina z pohledu jejich velikosti (počtu klientů), typu a úrovně poskytované služby/péče; personálního zabezpečení poskytované služby (počet a kvalifikace zaměstnanců daného typu poskytované služby, mzdová úroveň, systém motivací, organizační struktura) dále dle současného stavu vybavení zařízení s ohledem na materiálně-technické standardy pro pobytové sociální služby stanovené z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dle provozu zařízení – logistika, služby (sdílené/vlastní zabezpečení) například autoprovoz/doprava, stravování, praní prádla, nákupy komodit; činnosti a financování pobytových zařízení dle jejich hlavní a doplňkové činnosti a také dle poptávky po službách ve vztahu k obslužnosti území.

Cílem části B)je pro jednotlivá pobytová zřízení sociálních služeb (transformovaná/netransformovaná) zřizovaná Krajem Vysočina provést:

– analýzu stádia transformace pobytových zařízení (transformované/netransformované zařízení);

– analýzu procesů s cílem možného zjednodušení řízení a zkvalitnění poskytování sociálních služeb v jednotlivých subjektech například zřízením společných manažerských funkcí, eliminací neefektivních procesů a případného zřízení procesů nových včetně analýzy vnitřního kontrolního systému;

– analýzu používaných IT systémů především v oblasti péče o klienta (systémy evidence úkonů) a používané formy komunikace vůči veřejnosti a klientům (například sjednocení formulářů žádosti klienta o pobyt v zařízení);

– analýzu používaných účetních systémů včetně návrhu technického řešení pro jednotné výstupní účetní sestavy navázané na systémy a evidence dalších externích subjektů.

Klíčová aktivita č. 1 – Analýza sítě (termín do 31.08.2019)

Analýza sítě stávajících poskytovatelů sociálních služeb za účelem její optimalizace dle velikosti (počtu klientů), typu poskytované služby/péče, stádia transformace (transformované/netransformované zařízení), poptávky po službách a obslužnosti.

Výstup: 1x analýza
včetně písemných doporučení zřizovatele a poskytovatele finančního příspěvku Kraje Vysočina, a to: • doporučení k optimalizaci sítě pobytových sociálních služeb (z pohledu umístění, rozsahu a kvality poskytovaných služeb, finančního příspěvku), • doporučení a plány na investiční opatření u zařízení, která nejsou v budoucnu schopna
naplnit materiálně-technické standardy pro pobytové sociální služby stanovené z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, • doporučení na zajištění obslužnosti zařízení, sdílení služeb (praní prádla, strava, autoprovoz, úklidové služby) – zefektivnění, zlevnění.

Klíčová aktivita č. 2 – Analýza lidských zdrojů (termín do 30.09.2019)
Analýza lidských zdrojů dle typů služeb, pracovní pozice ve vztahu k počtu klientů a organizační struktuře, kompetence, zařazení do platových tabulek a katalogu prací, systém odměňování, motivace.
Výstup: 1 x analýza včetně písemných doporučení zřizovatele a poskytovatele finančního příspěvku Kraje Vysočina, a to: doporučení personálního standardu (doporučená struktura zaměstnanců dle typů služeb včetně kompetenčních modelů, popisů pracovních pozic, sytému odměňování, organizační struktury),

Klíčová aktivita č. 3 – Analýza stádia transformace (termín do 31.10.2019)
Analýza stádia transformace pobytových zařízení a analýza procesů v jednotlivých pobytových organizacích (transformovaných/netransformovaných) zřizovaných Krajem Vysočina s cílem možného zjednodušení řízení a zkvalitnění poskytování sociálních služeb v jednotlivých subjektech například zřízením společných manažerských funkcí, eliminací neefektivních procesů a případného zřízení procesů nových včetně analýzy vnitřního kontrolního systému

Klíčová aktivita č. 4 – analýza používaných IT systémů (termín do 30.11.2019)
Analýza používaných IT systémů především v oblasti péče o klienta (systémy evidence úkonů) a používané formy komunikace vůči veřejnosti a klientům (například sjednocení formulářů žádosti klienta o pobyt v zařízení).

Klíčová aktivita č. 5 – analýza používaných účetních systémů (1.12.2019)
Analýza používaných účetních systémů včetně návrhu technického řešení pro jednotné výstupní účetní sestavy navázané na systémy a evidence dalších externích subjektů.

Klíčová aktivita č. 6 – Závěrečná konference (29.02.2020)
Závěrečná konference projektu bude prostorem pro zhodnocení celého projektu, výměny zkušeností a zejména představení doporučení a nastaveného standardu poskytování pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna