Krajský úřad zamítl devadesátimilionový nárok Luk nad Jihlavou proti SVAKu Jihlavsko

Krajský úřad Kraje Vysočina jako správní orgán zamítl požadavek Luk nad Jihlavou na částku 87.419.825 Kč s úrokem z prodlení vůči Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Jde o takzvané majetkové vyrovnání.

Městys Luka na Jihlavou ukončil členství ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko ke dni 1. 1. 2015. Do jednoho měsíce ode dne zániku členství měla být mezi vystupující obcí a svazkem smlouva o majetkovém a finančním
vypořádání. K tomu však nedošlo, jelikož SVAK Jihlavsko požadavek na finanční vypořádání nepřipouští.

Luka nad Jihlavou požadovaly přiznat mu výši finančního vypořádání dle klíče uvedeného v čl. 12.8 stanov SVAKu Jihlavsko (poměr dle počtu obyvatel vystupující obce na celkovém počtu obyvatel všech členských obcí svazku).

SVAK Jihlavsko ovšem namítá, že článek 12.8 stanov nelze vykládat tak, že stanoví jakýkoliv podíl obce na majetku svazku. Podíl v článku 12.8 stanov je stanoven výlučně pro určení, jakým způsobem se má vystupující obec
podílet na úhradě závazků svazku ve vztahu ke společnému infrastrukturnímu majetku. K ničemu jinému určen není a nelze jej beze změny stanov použít tak, jak to učinily Luka nad Jihlavou.

Způsob výpočtu použitý Lukama nad Jihlavou by mohl v zásadě znamenat,
že by do SVAKu Jihlavsko mohla vstoupit jakákoliv obec, aniž by do něj vložila nějaký majetek, a následně by mohla ihned vystoupit s nárokem na podíl na majetku, aniž by sama jakýkoliv majetek do SVAKu vložila a aniž by SVAK jakýkoliv majetek na území obce provozoval a bral
z něj příjmy. Takový výklad by byl podle Krajského úřadu absurdní.

Na závěr svého rozhodnutí Krajský úřad opětovně upozornil městys Luka nad Jihlavou na možnost či spíše vhodnost smírného řešení celého komplexu jejich vzájemných sporů.


Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna