Krajský úřad zamítl námitky sousedů proti stavbě nové mateřské školky

Krajský úřad Kraje Vysočina zamítl odvolání sousedů proti výstavbě mateřské školky v lokalitě Na Dolech v okrajové části krajského města (o podání odvolání více zde). Záměr výstavby mateřské školky je zahrnut i do dlouhodobého investičního plánu města Jihlavy nazvaném po jeho autorovi „Mayerův plán“ (více zde).

Mateřská školka by měla být v provozu od začátku školního roku 2018. Z celkové stovky míst nové městské školky bude 75 míst vyhrazeno pro potřeby firmy Bosch, jedna ze čtyř tříd bude uzpůsobena pro internátní provoz s možností přenocování dětí.

Sousedé budoucí mateřské školky vnímají záměr statutárního města Jihlavy negativně a chtějí, aby v jejich okolí nevznikaly žádné nové stavby, zejména takové, které budou sloužit veřejnosti. U těchto veřejných staveb je předpoklad příjezdu veřejnosti motorovými vozidly.

Krajský úřad jako odvolací orgán však musel konstatovat, že odvolatelé žijí v zastavěném území obce a nemohou si nárokovat, aby v jejich okolí nevznikaly další stavby.

Navíc v projednávaném případě se jedná o stavbu komunikace, která není určena k tranzitní dopravě, či k provozu nákladních vozidel. Provoz osobních vozidel na této komunikaci může krátkodobě vzrůst v ranních a odpoledních hodinách (dovoz a odvoz dětí do mateřské školy), ale po většinu dne nelze očekávat, že by provoz mateřské školy generoval vysokou dopravní zátěž nepřiměřenou dané lokalitě.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna