Krčálova sjezdová zpráva varuje ČSSD před útoky MF-DNES a LN

Serveru Občasník se podařilo získat projev vysočinského předsedy sociální demokracie Petra Krčála na krajském sjezdu ČSSD Vysočina 27.1. 2017. “ Musíme se připravit na nevybíravé články a výpady od Mladé fronty DNES a Lidových novin, které stále více zachází do bulvárních rovin informací a záměrně manipulují s fakty a informacemi,“ řekl delegátům sjezdu předseda Krčál.

Autentičnost svého projevu i obsah pasáže o očekávaných nevybíravých útocích MFDNES a LN potvrdil Občasníku sám předseda Krčál.

Vážené přítelkyně,

vážení přátelé,

vážení hosté,

scházíme se na začátku nového roku 2017, který je také rokem dalších voleb. Tentokrát půjde o souboj o poslanecké mandáty a také o to, kdo další povede po dobu čtyř let náš stát, kdo bude určovat základní priory rozvoje České republiky a v neposlední řadě kdo bude určujícím činitelem v oblasti zlepšování životních podmínek dolních deseti milionů obyvatel naší republiky. V sázce je přitom hodně. Jde o samostatnou povahu politiky a v návaznosti na to životní jistoty našich občanů, rodin, seniorů, sociálně potřebných, starých a nemocných.

V roce 2016 prosadila sociální demokracie řadu důležitých opatření, která postupně zlepšují život občanů i stav naší země. Dobrého výsledku celé vlády bylo dosaženo zejména čerpáním fondů EU, snížením nezaměstnanosti, rekordním výsledkem exportu a úsporami v rámci jednotlivých ministerstev. Rekordní přebytek státního rozpočtu za rok 2016 je výsledkem dobré práce celé vlády a zejména ministrů za sociální demokracii. Bude to právě sociální demokracie, která bude ve vládě i nadále prosazovat kroky, jež povedou k růstu ekonomiky, zvyšování životní úrovně občanů a zkvalitňování veřejných služeb. „Občané ČR musí pocítit dobré výsledky ekonomického růstu,“ řekl předseda vlády a ČSSD Bohuslav Sobotka na hodnotící tiskové konferenci a dodal, že na plnění programového prohlášení vlády zbývá ještě 10 měsíců. „Chceme prosadit maximum z programu ČSSD. Mezi hlavní priority sociálních demokratů patří snižování kriminality, pomoc při řešení migrace, zvýšení počtu policistů, vytváření nových pracovních míst, a nebo i zvyšování průměrné a minimální mzdy,“ konstatoval Sobotka. Mezi témata, která jsou spojena s naší trvalou voličskou základnou, patří růst důchodů, sleva na dani pro rodiny s dětmi, prosazení zákona o sociálním bydlení a třeba i zálohované výživné. Důležitým tématem je i další růst mezd. Například v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb již u některých profesí není možné najít nové a zejména schopné pracovníky, kteří zajišťují péči o staré, nemocné a handicapované obyvatele. Řada důležitých dlouhodobých opatření je promítnuta i do připravené Koncepce rodinné politiky České republiky. I ta může přinést dlouhodobě příznivý pohled na vývoj rodiny a zejména podpory mladých a začínajících rodin, které pečují o děti.

 

Vážené přítelkyně,

vážení přátelé,

vážení hosté,

dnešní krajská konference se koná na úvod roku 2017, který lze právem označit za přípravné období na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jde také o dobu těsně po volbách do zastupitelstev krajů. Dovolte mně, abych krátce shrnul výsledky těchto voleb na Vysočině, tedy v kraji, kde sociální demokracie volby vyhrála, a to se ziskem 19,37 procent hlasů a 11 mandátů před hnutím ANO 2011, které získalo 17,04 procent hlasů a 9 mandátů. Přes všechny analýzy, které máme k dispozici, se domnívám, že k vítězství na Vysočině nás, mimo osoby lídra Jiřího Běhounka, vedla i dlouhodobá komunikace témat, která se bytostně dotýkala lidí v regionu, otázka zaměstnanosti a také celá řada témat spojených se zdravotně postiženými, seniory a zlepšování jejich životních podmínek či zabezpečení péče v oblasti zdravotnictví. Po dlouhých a poměrně náročných jednáních, která jsme vedli se všemi politickými stranami a subjekty, se podařilo vytvořit poměrně pevnou krajskou vládní koalici složenou z ČSSD, ANO, ODS a Starostů pro Vysočinu. V této koalici se nám navíc podařilo vyjednat většinu v devítičlenné radě. V tuto chvíli bude pouze na sociální demokracii, abychom dokázali prosadit všechny sliby, které jsme před krajskými volbami našim voličům dali. Podstatná část těch nejdůležitějších je zakotvena v Programovém prohlášení Rady Kraje Vysočina. Na závěr tohoto krátkého hodnocení voleb do krajů mně dovolte zmínit podíl jednotlivých okresů na konečném výsledku. Ve dvou okresech jsme volby vyhráli, a to v Pelhřimově a ve Žďáru nad Sázavou, ve třech dalších okresech, v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a Třebíči, jsme skončili za hnutím ANO jako druzí v pořadí. Vůbec nejvíce absolutních platných hlasů pro sociální demokracii přinesl okres Žďár nad Sázavou. Bylo to celkem 7265 hlasů, pro srovnání druhý Pelhřimov přinesl 6428 hlasů, Třebíč 5564 hlasů, Havlíčkův Brod 4747 hlasů a konečně Jihlava 5403 hlasů. V přednostních hlasech nejvíce voliči preferovali krajského lídra Jiřího Běhounka. Ten obdržel 4297 hlasů, dobře si vedli také Vladimír Novotný s 1446 hlasy, Petr Krčál s 1329 hlasy, Jana Fialová s 1162 hlasy a Karel Pačiska, kterého voliči preferovali celkem 1012krát. Nepochybně horších výsledků jsme dosáhli ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky. Dalo by se říci, že jeden obvod jsme zřetelně prohráli. Tím obvodem byla Jihlava, kde kandidoval jihlavský primátor Rudolf Chloupek. Ve druhém sdíleném obvodu jsme naopak vyhráli, kdy senátorský post obhájil starosta Čáslavi Jaromír Strnad.

I přes mnohé odlišné pohledy na volební kampaň, kterou jsme v kraji vedli, dle mého názoru, velice intenzivně a navštívili jsme všechna důležitá města v jednotlivých regionech, mně dovolte, abych poděkoval všem kandidátům za jejich nasazení, členské základně za významnou pomoc v kontaktní kampani a při komunikaci s veřejností, celému volebnímu štábu a týmu. V neposlední řadě patří velké poděkování našim okresním a krajské tajemnici. Byly to zejména tajemnice, které připravovaly jednotlivé akce na náměstích a v jednotlivých regionech. Poděkovat bych chtěl i ústředním představitelům, kteří navštěvovali náš kraj. Speciálně pak předsedovi vlády a strany Bohuslavu Sobotkovi, který zavítal do našeho kraje hned několikrát.

 

Vážené přítelkyně,

vážení přátelé,

vážení hosté,

při každodenní práci jsme se dlouhodobě zajímali o sociálně ekonomickou situaci v jednotlivých regionech našeho kraje, zejména pak o otázku postupného útlumy těžby na uranovém dole na Dolní Rožínce a také využití potenciálu bystřické průmyslové zóny, kde se v současné době již staví podnik s 500 novými pracovními místy pro místní horníky a další občany z bystřického regionu. Za toto mi dovolte poděkovat Bohuslavu Sobotkovi, který se tomuto problému věnoval. Poděkování si zaslouží také ostatní členové vedení strany. Dalším stěžejním problémem byla otázka rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany. Jde opět o téma, které často diskutujeme s našimi kolegy ve vládě. V tamějším regionu je sociální demokracie pozitivně vnímána a provoz elektrárny má zásadní vliv na otázku zaměstnanosti. Přesto tyto kroky nestačily. Je třeba si říci, proč se od nás voliči v krajských a senátních volbách celostátně odklonili. Těch příčin je několik. Sociální demokracie bojuje na třech frontách – s klasickou opozicí, s opozicí uvnitř vládní koalice a s okolím prezidenta Miloše Zemana. Svoji roli v konečných výsledcích sehrála i únava z osmiletého vládnutí v čele jednotlivých krajů. V regionech, ve kterých jsme zvítězili a nebo bodovali, bylo několik plusových společných jmenovatelů. Tyto regiony byly prosty skandálů, měly v čele velice erudované osobnosti a po dobu osmi let se jim dařilo komunikovat s jednotlivými voličskými skupinami obyvatel. Osobně se domnívám, že v současné době je třeba stabilizovat okresní a krajské sekretariáty ČSSD. Lidé, kteří pracují na sekretariátech, musí mít jistotu zaměstnání, nemohou se obávat o to, že jim budou nadále kráceny úvazky. Dále je třeba směrem k veřejnosti komunikovat většinová a silná témata. Jsou jimi rodinná a seniorská politika či větší kontrola lidí, kteří pobírají sociální dávky. K tomu musíme vystupovat razantněji. Myslím si, že sociální demokracie by po nadcházejícím sjezdu měla vyjít posílena a jednotná. Pokud chce sociální demokracie porazit hnutí ANO a vést vůči němu efektivní protikampaň, musí si také nejdříve zamést před svým vlastním prahem. Důsledně odstraňovat z politiky lidi, kteří se dopouštějí korupčního jednání vně i dovnitř strany, a to včetně vnitrostranické korupce, která má za úkol ovlivnit stranické rozhodování. Sociální demokracie si v další kampani, která nás čeká, musí zachovat svoji tvář a důstojnost, preciznost a věrohodnost programových argumentů a nadále být stranou lidí práce.

 

Vážené přítelkyně,

vážení přátelé,

vážení hosté,

dnešní krajská konference se koná v roce, kdy připravujeme volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na posledním zasedání KVV ČSSD jsem hovořil o tom, že bez přestávky řídíme permanentní kampaň. Ve všech okresech probíhá výběr kandidátů do sněmovny. V březnu se uskuteční druhé části okresních nominačních konferencí, kde sestavíte pořadí kandidátů, kteří nás po vnitrostranickém hlasování budou reprezentovat v těchto důležitých volbách. Chci Vás požádat, abyste vybírali opravdové osobnosti, které jsou schopny oslovit širokou veřejnost a dlouhodobě pracovat s jednotlivými sociálními a voličskými skupinami obyvatel. My všichni, kteří jsme v tomto sále, si přejeme vítězství sociální demokracie, a to nejenom na Vysočině. Jednou z podmínek, která sehraje největší roli, bude, jací kandidáti budou stát v čele kandidátní listiny. Krajský výkonný výbor se bude sestavováním kandidátní listiny zabývat na svém jednání 4. dubna 2017. Druhou mojí prosbou je, abyste v jednotlivých okresech přemýšleli o způsobu hlasování všech členů ČSSD v kraji o kandidátní listině a o lídru kandidátní listiny. Shodu je třeba najít do dalšího zasedání krajského výkonného výboru.

Jistě pozorujete naše politické protivníky, jak se snaží kritizovat jednotlivé priority sociální demokracie a jak si pečlivě vybírají tematické bloky, které budou představovat hlavní volební témata voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v tomto roce. Aktivizují se všechny silné politické síly v rámci České republiky. Mezi naše hlavní soupeře bude patřit nejenom hnutí ANO, ale zejména pak lidovci, kteří si do blížících se voleb pečlivě připravují jednotlivá témata. Budou mnohdy společná s těmi našimi. Lidovci budou sdílet nejenom celý balík zdravotně sociálních témat, ale nabídnou i témata týkající se zaměstnanosti. Nejčastěji se v době před nastávajícími volbami budeme střetávat s Babišovým hnutím ANO. Musíme se připravit na nevybíravé články a výpady od Mladé fronty DNES a Lidových novin, které stále více zachází do bulvárních rovin informací a záměrně manipulují s fakty a informacemi. Přípravu na celostátní volby chci s vedením naší krajské organizace ČSSD zahájit již na dalším zasedání předsednictva. Domnívám se, že volební kampaň musí být založena na úzkém kontaktu s lidmi. Jsou to právě příběhy jednotlivých lidí, které volby vyhrávají, ale také prohrávají. Kombinace všech dalších možných prostředků kampaně dokreslí všechna osobní setkání a příběhy lidí z Vysočiny. Lidé mají stále mnoho problémů, a to i přesto, že máme nadále dobře vnímanou vládu. Stále se zlepšují podmínky našich seniorů, mladých rodin s dětmi. Vláda hledá dostatek prostoru, aby fungovaly sociální služby a zdravotnictví, hledá kompromisy s dalšími členy vládní koalice.  Volební kampaň musí v lidech vzbudit emoce. Emoce vyhrávají a prohrávají volby. Osobně se domnívám, že naše kampaň musí být organizačně a profesionálně lépe připravena. Věřím, že pokud si sami nebudeme komplikovat situaci mnohdy velmi rozporuplnými gesty, jsme schopni volby do sněmovny v našem kraji vyhrát a vyhrát je i celostátně. Volby si můžeme prohrát pouze sami, vážení přátelé.
Vážené přítelkyně,

vážení přátelé,

vážení hosté,

každá krajská konference má dvě základní funkce. Představuje jednak ohlédnutí do minulosti a jednak by měla být i plánem sociální demokracie co dalšího bude v Kraji Vysočina následovat. Začínal jsem konstatováním, že i přes snahu jednotlivých okresních organizací ČSSD v oblasti rozšiřování a zkvalitňování členské základny se nám prozatím nedaří tento problém úspěšně a hlavně systematicky řešit. Vývoji členské základny bude třeba věnovat podstatně větší pozornost nejenom na KVV ČSSD, ale zadání konkrétních úkolů musí směřovat k našim profesním pracovníkům na sekretariátech okresů a kraje a samozřejmě směrem k OVV ČSSD a MO ČSSD. Podle mého názoru máme dostatek lidí, které můžeme oslovit. V mnoha místech máme celou řadu schopných a obětavých lidí. Na druhou stranu jsou v mnoha místech lidé, kteří dokázali během jednoho roku vyčistit členskou základnu místní organizace a ještě udělat ostudu ve vztazích v daném místě. Náprava přitom bude trvat dlouho. Lidské vztahy se totiž nedají uplést jako houska nebo košík. Ty se budují mnohdy léta a po generace. Za hlavní úkol v období dalších dvou let je třeba považovat rozšiřování členské základny. Mělo by být takové, aby zabezpečovalo kontinuitu s dosavadním vývojem krajské organizace, ale bylo také výrazným posunem ve zkvalitnění činnosti místních organizací ČSSD. Věřte, že je to základ pro další úspěšnou práci v oblasti komunální a krajské politiky a propagace ČSSD na veřejnosti. Zapomněli jsme totiž na osobní kontakt s lidmi, na to, že s lidmi je třeba normálně hovořit, vysvětlovat jim běžné problémy této doby a tím eliminovat mnohdy velmi negativní vliv sdělovacích prostředků.

Dovolte mi poděkovat všem okresním tajemnicím a tajemníkovi a také naší krajské tajemnici ČSSD Haně Andělové. Spolupráce se všemi byla příkladná a všichni mají zásadní podíl na tom, že naše krajská organizace je dnes organizačně, ale také finančně stabilizovaná. Nemáme dluhy a jsme připraveni na volební kampaň v roce 2017.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna