Křižanov odmítá vydat videozáznam z mimořádného jednání zastupitelstva

Městys Křižanov odmítá poskytnout videozáznam z jednání zastupitelstva i přes to, že obdržel úřední výzvu k poskytnutí informace. „Videozáznam z jednání zastupitelstva je pořizován pouze pro účely zápisu,“ odůvodnil úřad městyse Křižanov zamítnutí žádosti.

prstyMěstys Křižanov ovšem neuvedl žádný právní důvod, pro který by poskytnutí této informace mohlo být odepřeno. Slovní spojení „Videozáznam z jednání zastupitelstva je pořizován pouze pro účely zápisu“ nepředstavuje žádnou právní skutečnost, kterou by zohledňoval zákon o svobodném přístupu k informacím či jakýkoliv jiný předpis, jako případný důvod pro odepření přístupu k informaci.

Na konci června se objevilo na místní škole podezření na šikanu, které řešila místostarostka městyse Křižanov Radomíra Schmidová v rozporu s preventivním plánem školy pro podobné situace (více zde), reakcí byl dopis rodičů (dokument zde) a žádost opozice o svolání mimořádného zastupitelstva městyse. I pak pokračovalo zakrývání problémů: mimořádné zastupitelstvo bylo svoláno jako řádné zastupitelstvo. Jako kdyby se nic nedělo.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna