Luka nad Jihlavou si stěžují na postup krajského úřadu u ministra zemědělství

kruh vodaKrajský úřad Kraje Vysočina jedná protiprávně a jeho rozhodnutí o kanalizaci v Lukách nad Jihlavou trpí podstatnými vadami, zmatečností, neurčitostí a je nevykonatelné.  Luka nad Jihlavou si na tento postup stěžují u ministra zemědělství.

Povolení provozování místní kanalizace v Lukách nad Jihlavou vydané dříve pro společnost Vodárenská (VAS)  a.s. je sice úředně zrušeno , vykonatelnost se  však odkládá a váže na splnění odkládací podmínky, kteráje nesplnitelná.

„Je vytvořena situace, kdy subjekt (Vodárenská a.s. -pozn. Občasník), který nechce provozování vodohospodářského majetku vzdát, přestože vlastník tohoto majetku (městys Luka nad Jihlavou – pozn. Občasník) nesouhlasí s tím, aby nadále jeho majetek provozoval, může patovou situaci prodlužovat podle své libosti,“ stojí ve stížnosti městyse Luka nad Jihlavou.

Podle stížnosti ministrovi zemědělství Krajský úřad straní společnosti VAS a.s., které sice formálně zrušil povolení k provozování, když zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, nedal tomuto správnímu orgánu jinou možnost, ovšem fakticky svým nezákonným rozhodnutím ponechal provozování v rukou společnosti VAS a.s. na neurčito.

Podle stížnosti Luk nad Jihlavou je proto s podivem, že přestože byly tyto vady v odvolání Městysem Luka nad Jihlavou vytknuty, ministerstvo zemědělství se v napadeném rozhodnutí s těmito vadami nijak nevypořádalo.

Osoba, která takové rozhodnutí vydala, byť jedná za správní orgán, dává najevo aroganci moci, neúctu k právům zaručeným zákonem a Městys Luka nad Jihlavou musí vyslovit pochybnosti o její nestrannosti a odborné způsobilosti k rozhodování o takovýchto věcech.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna