Malá domů. Fond zábrany škod poslal peníze motoristů zpátky pojišťovnám na reklamu

auto nehodaFond zábrany škod získává od komerčních pojišťoven tři procenta z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Takto získané prostředky spravuje Česká kancelář pojistitelů. Jsou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Pro rok 2018 získala téměř čtyřicet milionů korun z Fondu zábrany škod i Česká asociace pojišťoven na komunikační kampaň proti nevěnování se řízení formou telefonování a psaní SMS-zpráv za jízdy.

Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením vytvořeným na organizaci a podporu vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení zájmů pojišťoven a zajišťoven. Jejím posláním je koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy a dalším osobám i ve vztahu k zahraničí.

Hlavní úkoly České asociace pojišťoven:

  • zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajícím se pojišťovnictví, pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven a prosazovat nezbytné úpravy, české i evropské legislativy,
  • vytvářet nástroje zábrany škod a pojistných podvodů
  • sjednocovat pravidla a postupy členů v oblasti technické, informační i statistické,
  • vytvářet informační nástroje pro veřejnost a objektivně a srozumitelně informovat o vývoji pojistného trhu, pojistných produktech a novinkách,
  • přispívat k odborné informovanosti členů a zabezpečovat vzdělávání,
  • vytvářet pravidla etického chování v pojišťovnictví,
  • působit při odstraňování rozporů mezi členy asociace, dbát na dodržování zásad.

Zatím není jasný soulad informační kampaně uhrazené z peněz motoristů ve Fondu zábrany škod s hlavními úkoly České asociace pojišťoven. Projekt České asociace pojišťoven je zacílen na řidiče se všemi skupinami řidičského oprávnění ve věkové kategorii 18 – 55 let včetně cyklistů a chodců. Je plánován zásah cílové skupiny velkého rozsahu intenzivní mediální kampaní (web, TV, tištěná média, neplacená média).

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna