Mayerová (Čapí hnízdo): Čapí cirkus v zimě

Náměstkyně jihlavského primátora Jana Mayerová byla administrátorkou dotační žádosti Čapí hnízdo. Text obsahuje informace a skutečnosti známé k 9.1.2018 bez redakčních zásahů Občasníku v souladu s Ústavou zaručenou svobodou projevu:

Jana MayerováUdálosti posledních dnů nabývají na intenzitě a dezinformace které se rychle šíří českým mediálním prostorem také. Původně jsem se vůbec nechtěla vyjadřovat. Ale jelikož „čoho je veľa, toho je dosť“, tak jsem si dovolila sepsat pár faktů a odkazů, které se týkají „svaté“ instituce OLAF a celého cirkusu kolem Čapího hnízda.

Text je určen pro všechny občany, kteří jsou schopni si udělat vlastní názor i uprostřed této mediální masáže:

Koho nenávistné komentáře je nejvíce slyšet v kauze Čapí hnízdo?

Odpověď zní – p.Kalouska a p.Wagenknechta, respektive jeho nejbližší spolupracovníky ( pokud nepočítám server neovlivni.cz jehož role není v této věci zanedbatelná). Jeden z nich má másla na hlavě víc než dost a není divu, že mu p.Babiš leží v žaludku a ten druhý je s vysokou pravděpodobností autorem/minimálně však spoluautorem trestního oznámení a jeho osobní zášť vůči p.Babišovi, která se naplno rozvinula dnem, kdy opustil ministerstvo financí (do té doby bylo vše v pořádku) taky není žádným tajemstvím. A navíc si spolu očividně velice dobře rozumí- jak jinak vysvětlit že se oba svorně veselili na „oslavách voleb“ TOP09.

Kdo věděl, co píše OLAF předtím, než vůbec zpráva dorazila do ČR, resp. než ji dostali relevantní poslanci k nahlédnutí?A to nemluvím o tom, že já – jakožto dotčená osoba – jsem ji neviděla dodnes!

Opět to byly obě výše uvedené osoby, tentokrát však v opačném pořadí. P.Wagenknecht měl mimořádně dobré informace, dokonce jeho server good governance zveřejnil začátkem podzimu „studii“, velice jednostranně a účelově zpracovanou, jejíž pasáže cituje zpráva OLAF, resp. jejíž celé pasáže jsou slovo od slova obsaženy ve vzájemné komunikaci OLAF a policie ČR z června 2017. O co tady jde???? Buď o bezprecedentní únik informací z vyšetřovacího spisu policie anebo OLAF, anebo o krmení OLAF ze strany autora trestního oznámení. Ať je pravdou jedna či druhá alternativa, obojí je úplně špatně a nezávislost OLAF se stává pohádkou pro malé děti.

Ať je to jakkoliv, bruselští vrabci si mezi sebou intenzivně čviřikají, jak moc se p.Wagenknecht zajímá o osud „anonymního“ bonzlistu, který poukázal – odborně zcela blbě, ale politicky velice zajímavě – na dotaci pro Farmu.

P.Kalousek se sám přiznal, že četl zprávu ještě předtím, než ji dostal oficiálně k dispozici. Hmmmm…je k neuvěření, že to všechna česká média nechalo klidným, přitom přiznal únik informací ze živého spisu! Předpokládám, že ty antibabišovké proto, že je to nepřekvapilo a ty babišovské zas proto, jelikož již musí trpět paranoií a prostě se bojí napsat cokoliv, co by mohlo vyznít probabišovsky, aby nebyli obviněni z klientelizmu.

Když by to samé udělal p.Babiš, tak bude opět kamenován všemi bojovníky za demokracii v tomto státě (a pravděpodobně i v zahraničí) a poslanci budou svolávat zvláštní vyšetřovací komisi. Když to udělá p.Kalousek, tak je vše v pořádku……Neříká se této situaci náhodou dvojí metr?

Proč OLAF vedl duplicitní vyšetřování s policií ČR (což má ostatně zapovězeno svým vlastním nařízením a je to v rozporu s právem?)

Nabízí se velice jednoduchá odpověď – aby za každou cenu do ČR dorazila zpráva „nezávislé“ instituce, která se celou dobu koordinuje s policií ČR– která potvrdí, že celé trestní stíhání je opodstatněné. Sorry jako…ale načasování zprávy OLAF podle mého názoru rozhodně není náhodné a závěry už vůbec ne. Jsem přesvědčena, že původně zpráva měla být již k volbám, ale jelikož si procesně OLAF sám trochu naběhl, tak to nestihl a vypouští balonky před volbou prezidenta a před prvním hlasováním o vládě s jasným cílem – podkopat důvěru veřejnosti jak v p.Babiše, tak p.Zemana, jelikož oba jsou i v zahraničí vnímáni jako spojené nádoby.

Je OLAF skutečně tak profesionální a svatý, jak to tvrdí všichni čeští eurofilové?

Netvrdím, že to nejdou profesionálové a odborníci. Ale i u odborníků je vždy otázkou, k čemu se rozhodli sloužit. A proto jsem hluboce přesvědčena, že OLAF zdaleka není svatý, dokonce nejednou byl v nedávné minulosti osočen z práce na politickou objednávku. Dokonce – a to je velice vážné, byl explicitně obviněn ze strany evropských politiků, že nerespektuje vlastní nařízení, lidská práva, procesy a dělá si, co chce! Od doby platnosti Lisabonské smlouvy jsou však tyto praktiky v přímém rozporu s primárním právem EU, které zavazuje i OLAF. Takže pardon, ale nejsem sama, která si to zažila v posledních měsících na vlastní kůži a pro kterou OLAF přestal být důvěryhodnou institucí. Vážná obvinění padla i ze strany významných europoslanců, eurokomisařů a dokonce i zpráva z „supervizory committee OLAF“ explicitně upozornila na porušování zákonů ze strany vyšetřovatelů OLAF. V březnu 2016 dokonce p.Grassle, německá europoslankyně, která je známá svoji nekompromisností a kterou česká i německá média představují jako ikonu spravedlnosti, řekla:

„Chování Giovanni Kesslera (šéf OLAF v době zahájení i ukončení vyšetřování Čapího hnízda) ho činí nebezpečným a nepředvídatelným, a to jak pro Evropskou komisí, tak pro reputaci celé EU.“ Celý článek najdete zde: https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/lifting-olaf-chiefsimmunity-long-overdue-says-parliaments-budgetary-control-chief

Kromě toho řekla, že „Zasahování do základních práv evropských občanů ze strany OLAF narušuje právní jistoty a generální ředitel by měl nabídnout svoji rezignaci“. Celý článek zde: http://www.eppgroup.eu/news/Fundamental-rights-issues-in-OLAF-cases-reveal-seriouslegal-loopholes.

Žalob na procesní postupy a nerespektování zákonů ze strany OLAF je víc než dost – a nejsou to jenom no-name lidi, jako jsem já, ale patří mezi ně dokonce i eurokomisaři a vysoko postavení evropští činitelé. Každý, kdo pracuje s googlem si najde hned několik kauz. Takže – o neomylnosti a svatosti OLAF je nejenom možné, ale i nutné polemizovat.

Slovy experta na kriminální právo z Univerzity v Trier, Hanse-Heiner Kuhne, které použila i p.Grassle ve svém textu: „Evropa vykonává svá suverénní práva jako v dávných feudálních časech. Připomíná to polovinu 19 století, kterou jsme již ale v jednotlivých členských státech dávno překonali.“

Proč OLAF vydal závěrečnou zprávu k Čapímu hnízdu ještě předtím, než bylo rozhodnuto o mých žalobách na procesní pochybení a nerespektování zákonů, což je v rozporu se základním právem na objektivní a spravedlivý proces?

Zde si už každý, samostatně myslící občan, udělá závěr sám….prostě, jinak by nestihl politicky důležitý termín, kdy je možné poškodit p.Babiše – a to do prezidentských voleb či hlasování o jeho vydán či důvěře vlády.

Nakolik jsou pravdivé informace o tom, že dotaci na „babišovu daču“ zaplatí daňový poplatník, protože to byl jednoznačně podvod?

Podvod to nebyl, za tím si pevně stojím – a jsem stoprocentně přesvědčená, že se pravda ukáže. Informace, která poskytují „nezávislá média“* či „nezávislé neziskové organizace“* (viz pozn.) jsou vytržená z kontextu a častokrát tím pádem nepravdivá. Navíc, v roce 2008 celá situace byla úplně jiná, než je to „nezávislými médii“ prezentováno dodnes a v žádném případě nebylo úmyslem získat dotaci na něco, na co by nebyl nárok. Celý proces financování strukturálních fondů je však nastaven tak, že v případě podezření na nesrovnalost (mimo jiné i zahájení trestního stíhání) projekt musí být vyňat ze spolufinancování, takže k tomuto kroku mělo dojít nikoliv na základě zprávy OLAF, ale situace v ČR. V případě, že bude prokázána soudem vina, pak se dotace vyžaduje po příjemci dotace zpátky. V případě, že vina prokázána nebude, tak by se teoreticky projekt mohl vrátit mezi spolufinancované z EU zpátky. Jelikož však se programy z let 2007-2013 uzavírají v příštích měsících, tak to není reálné. Pro podobné případy řídící orgány však programy „přezávazkují“, tj slíbí víc dotačních peněz, než mají z EU k dispozici. Pokud by tak neudělaly, tak s ohledem na přísnou politiku EU z hlediska nesrovnalostí, bychom jako stát rozhodně hodně ztratili.

V každém případě, jak říká MF „Případné vynětí z evropského financování v uvedených případech nijak nepoškozuje Českou republiku a její fiskální zájmy. Jedná se o běžný postup, který byl naposledy využit například u OP Doprava.“

A proč se nemluví o jiných, stamilionových až miliardových nesrovnalostech, které nakonec uhradí daňoví poplatníci?

Nevím, ale vím, že nesrovnalostí z pohledu EU je zde víc než než dost – a rozhodně nejenom v ČR, ale ve všech členských státech včetně těch „starých“. Což ale neznamená, že to skutečně nesrovnalosti jsou. EU je v poslední době velice nervózní, jelikož ji vypadávají ze zdrojů finance Velké Británie a kdoví jaké ještě, takže slyší trávu růst a každé nařčení se hodí. Pro našeho čtenáře jenom pro zajímavost ty nejkřiklavější české příklady z poslední doby – korekce ČMZRB – kdy měla být způsobená škoda České republice 2,72 miliardy korun a Evropské unii 1,83 miliardy Kč, 1,3 mld monitorovací systém jehož funkčnost je od momentu spuštění předmětem kritiky ze strany ministerstev i uživatelů, cca 10 mld za nesrovnalosti v OPD u dopravních projektů z doby ministra Řebíčka, „ rathovy“ nemocnice cca 300-400 mil….atd Všechny tyto a mnohé další „kauzy“ by neměl být problém si zjistit na MF. Po kom se tyto peníze budou požadovat? Po úřednících anebo po politicích, kteří je k rozhodování dotlačili, případně po lidech, kteří nemají nic lepšího na práci než bonzovat svojí vlastní zemi do Bruselu – i když někteří z nich, byli sami odpovědní za nastavení systému ? Kdo asi byl auditor na ROP v době schválení dotace pro Čapí hnízdo a náměstek odpovědný za audit v letech 2015-2016 …ale v té době, zcela alibisticky a sobecky žádný problém neviděl? Hádat můžete jednou😊. Google pomůže.

A jestli ještě na závěr bych ráda řekla svůj názor – peníze které budou muset být vyňaty z financování z EU kvůli celému tomuto politickému cirkusu, by podle mě měly být vymahatelné po autorech trestního oznámení, nezávislých novinářích, kteří „vyšetřují“ a vyšetřovatelích, kteří celou dobu berou do úvahy jenom to, co se jim hodí….¨ Pokud tomu tak nebude, tak se nadále budou beztrestně dělat z lidí zločinci a ničit životy normálních lidí – přitom to vše za peníze daňových poplatníků. A to je přece úplně špatně. Ne proto jsem v roce 1989 stála na náměstí, mrzla a cinkala klíči…to jsem raději mohla jít na prázdniny a lyžovat, jak to udělala velká většina (cca 90%) mých spolužáků. Dnes jsem to já, ale stejně tak to zítra může být kdokoliv z Vás…a tak prosím, lidé bděte…..

*(pozn.) nezávislá média prominou, ale tento pojem je mýtus. Stejně jako pojem „nezávislá nezisková organizace“. Každý je závislý na tom, kdo platí jeho účty, a žádný novinář, pokud mi je známo, nežije z many nebeské. Takže, bylo by zajímavé sledovat financování novinářů, zejména těch „nezávislých“ stejně tak, jako financování politických stran. A podobně u neziskovek. Ideálně to uložit zákonem. Pak by se asi kde kdo divil, koho zájmy vlastně ta „nezávislá“ fronta chrání….

(Redakční poznámka: Názory v tomto článku nemusí vyjadřovat názory vydavatele. V souladu s Ústavou zaručenou svobodou projevu se provozovatel serveru Občasník soudí s krajským lídrem hnutí ANO na Vysočině ohledně členství v Lidových milicích. V souladu s Ústavou zaručenou svobodou projevu otiskuje názory představitelky hnutí ANO na Vysočině)

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna