Město Pelhřimov má podat dodatečné daňové přiznání

PelhřimovMěsto Pelhřimov má uhradit finančnímu úřadu Daň z převodu nemovitostí za převod inženýrských sítí.“Je nutno konstatovat, že způsob stanovení základu daně a daňové povinnosti k dani z nabytí nemovitých věcí je dán zákonným opatřením a daňový poplatník je povinen postupovat v souladu s jeho ustanoveními. Posouzení, zda příslušná zákonná ustanovení byla uplatněna řádně, provádí v individuálních případech příslušný správce daně. V případě, že daňový poplatník s jeho posouzením nesouhlasí, může využít řádných či mimořádných opravných prostředků,“ uvedla mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku uvádí, že „Zvláštní právní režim se zakládá pro inženýrské sítě, jako jsou vodovody, kanalizace, produktovody nebo energetická či jiná obdobná vedení. Tato zařízení nejsou součástí pozemku, a i když jsou s pozemkem pevně spojena nebo v něm upevněna, mají povahu samostatných věcí. Nelze-li je bez porušení podstaty přenést z místa na místo, jak tomu bude ve většině případů, jde o věci nemovité.“, a dále, že „Také u vodovodů a kanalizací se nic nemění proti stávající úpravě; jedná se o nemovité věci, které se zapisují do majetkové evidence podle zákona o vodovodech a kanalizacích, nikoli do katastru nemovitostí.“.

Bude-li tak převáděna soustava vodovodů, kanalizací, energetických či jiných zařízení, bude se z hlediska daně z nabytí nemovitých věcí zřejmě ve většině případů jednat o nabytí vlastnického práva k části inženýrské sítě (příp. ke všem částem inženýrské sítě), která je nemovitou věcí, a to včetně jejích případných součástí ve smyslu § 505 občanského zákoníku. Takové nabytí bude předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.

Radní města Pelhřimov se dohodli nereagovat na výzvu finančního úřadu v Pelhřimově k podání dodatečného daňového přiznání.

„Pokud poplatník, obec, nebude reagovat na výzvu správce daně k podání daňového přiznání, povede pochopitelně správce daně daňové řízení  dále, a to ve smyslu procesního předpisu, kterým  je daňový řád,“ uvedla mluvčí Petlachová.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna