Město Pelhřimov porušuje zásadu veřejnosti jednání Zastupitelstva

PelhřimovSnad každé jednání zastupitelstva města Pelhřimov začíná neveřejným pracovním seminářem. Tady provede vedení města Pelhřimova „průzkum bojem“ a zjišťuje náladu zastupitelů k navrženému jednání zastupitelstva.

Občas se stane to, co se stalo počátkem září: po jednání na pracovním semináři je stažen Radou města některý z bodů jednání Zastupitelstva. Rozprava zastupitelů se odehraje za zavřenými dveřmi pracovních seminářů.

Tím ale vedení města Pelhřimov porušuje jednu ze základních zásad jednání Zastupitelstva: na pracovní seminář před zastupitelstvem nemá veřejnost přístup. Dokonce nejsou ani veřejně dostupné podklady poskytnuté zastupitelům města.

Požadavek veřejnosti zasedání zastupitelstva – vedle jeho svolání k tomu zákonem oprávněnou osobou  – lze považovat za základní podmínku pro to, aby určité shromáždění členů zastupitelstva bylo možno považovat za zasedání zastupitelstva obce, na kterém (a pouze na něm) lze relevantním způsobem konstituovat vůli tohoto orgánu, tzn. přijímat rozhodnutí (usnesení) o otázkách, jež zákon svěřuje do jeho pravomoci.

„Zastupitelé obdrželi materiály v různém stavu rozpracovanosti, kdy seminář je svoláván pro další směřování a doplňování dokumentací pro řádné konání schůzí či zasedání orgánů města. včetně jednání s dotčenými subjekty tak, aby bylo možno přijmout rozhodnutí resp. usnesení v odpovídající kvalitě,“ sdělil právník Pelhřimova Miroslav Kubánek.

Vyjádření právníka Kubánka lze pochopit i tak, že na pracovních seminářích zastupitelů jsou neveřejným způsobem připravována a upravována rozhodnutí města. Takový postup je však nezákonný.

Konání pracovních seminářů členů zastupitelstva obce by nemělo být zneužíváno k obcházení smyslu veřejnosti zasedání zastupitelstva obce. Na pracovních seminářích se podle informací Občasníku pravidelně koná rozprava členů zastupitelstva obce k jednotlivým bodům programu, která je tak uskutečňována mimo řádné zasedání zastupitelstva obce.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna