Městys Křižanov podle soudu neplatně propustil ředitelku ZŠ

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou loni v prosinci rozhodl o neplatnosti výpovědi bývalé ředitelce místní základní školy. Soud tak potvrdil názor vyslovený bývalou ředitelkou školy o trvání pracovního poměru až do
31. 7. 2020.

Zřizovatel ZŠ a MŠ Křižanov městys Křižanov naopak dospěl k závěru, že funkční období bývalé ředitelky skončilo již k 31. 7. 2014, aniž by pak začalo období nové.

V dubnu 2017 městys Křižanov vyhlásil výběrové řízení na pozici ředitele ZŠ a MŠ Křižanov. Na základě tohoto výběrového řízená byl
vybrán nový ředitel ZŠ a MŠ Křižanov. Bývalá ředitelka se tohoto výběrového řízení nezúčastnila.

Bývalá ředitelka dne 4. 5. 2017 sdělila bývalá ředitelka zřizovateli městysu Křižanov, že jím vyhlášené konkursní řízení na pozici ředitele nemá oporu v zákoně a je proto neplatné, jelikož šestileté funkční období žalobkyně končí až dnem 31. 7. 2020. V souladu s těmito skutečnostmi tedy žalobkyně zřizovateli sdělila, že její pracovní poměr i nadále trvá a s ohledem na neplatnost odolání trvá na tom, aby byla i nadále zaměstnávána. Také požadovala veřejnou omluvu. Dále upozornila městys Křižanov jako zřizovatele na to, že se jedná o kvalifikovanou výzvu ke sjednání nápravy a odstranění nedostatků.

Městys Křižanov ovšem pokračoval v ukončování pracovně-právního vztahu s bývalou ředitelkou, která však stále byla v pracovním poměru ZŠ a MŠ Křižanov. Z právní opatrnosti městys Křižanov dne 10. 4. 2017 odvolal žalobkyni ze ZŠ a MŠ Křižanov ke dni 31. 8. 2017, přičemž toto odvolání bylo žalobkyni doručeno dne 18. 4. 2017. V srpnu 2017 přesunul jinou zaměstnankyni na jedinou volnou pracovní pozici učitelky ZŠ u ZŠ a MŠ Křižanov.

Tímto jednáním byla obsazena všechna volná pracovní místa, a proto byl s bývalou ředitelkou ukončen pracovní poměr ke dni 30. 11. 2017 ze strany ZŠ a MŠ Křižanov z nadbytečnosti.

Podle vyjádření městyse Křižanov z toho vyplývá závěr, že žalobkyni
nezačalo běžet další funkční období ve funkci ředitelky ZŠ a MŠ Křižanov po 31. 7. 2014, nadále již nebyla ředitelkou ZŠ a MŠ Křižanov, ačkoliv pracovní poměr trval.

Městys Křižanov i místní ZŠ se snažili soud přesvědčit o tom, že žalobkyně byla v pracovním poměru u prvního žalovaného, aniž by tento
pracovní poměr měl faktickou náplň.

Městys Křižanov ovšem žalobkyni vystavil dne 30.6 2014 potvrzení, které podle tvrzení nebylo potvrzení o jejím dalším setrvání ve funkci ředitelky ZŠ Křižanov.

Soud neuvěřil městysi Křižanov jako žalovanému, že jde o pouhé potvrzení. Nejen že tato skutečnost ze samotného potvrzení vůbec nevyplývá, ale z textu daného potvrzení naprosto jednoznačně vyplývá, že žalobkyně je od 1. 8. 2014 Základní školy a Mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace.

Tvrzení tehdejší starostky Křižanova o předepsaném textu a jejím pouhém přepisu tohoto na hlavičkový papír městyse Křižanov podle názoru soudu lze uvěřit pouze stěží, protože si zcela jistě byla a musela být vědoma následků, které takové potvrzení uvedeného obsahu s sebou nese.

Zatím není zcela jasné, zda-li rozsudek Okresního soud ve Žďáře nad Sázavou nabyl právní moci nebo se proti němu odvolal městys Křižanov případně místní Základní škola.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna