Ministr Dienstbier: sociální znevýhodnění je širší problém. Nejen u Romů.

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier navštívil Kraj Vysočina. Na Krajském úřadě zahájil konferenci Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině.

Jak vnímáte situaci situaci menšin na Vysočině?

Do situace sociálně vyloučených menšin se dostávají další skupiny obyvatel včetně například seniorů, když přijdou o bydlení. Týká se to především lokalit na severu Čech a Moravy (Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj). Stále častěji k tomu dochází i v menších obcích, které mají menší možnosti čelit tomuto problému. Vyvolává to i sociální napětí mezi vyloučenou lokalitou a společností.

Zvládání napětí ve společnosti by měla umět policie?

To není úkol jenom pro policii. Jenom represí to nikdy nevyřešíte. Jen dlouhodobé systémové řešení může pomoci všem. Lidem v chudobě i lidem v okolí. Chudoba by se neměla přenášet do dalších generací. Zahrnuje to i prevenci kriminality, starostové obcí oceňují program prevence kriminality a asistentů pro prevenci kriminality. Je to i otázka předlužení, lidé nedosáhnou na osobní bankrot. Nejsou schopni splácet ani minimum.

Jakou hodnotu má pro společnost pomáhat lidem z vyloučených lokalit do života?

Když člověk ztratí práci nebo bydlení není to vždy jeho vinou. Je to potřeba řešit komplexně: vzděláním pro lidi z vyloučených lokalit, aby získali práci. Problém ubytoven je místem, kde se odehrává obchod s chudobou. Je to drahé řešení pro všechny. Bez pomoci se lidé z ubytoven ke kvalitnějšímu a levnějšímu bydlení nedostanou. Podpora zaměstnanosti se netýká jen sociálně vyloučených lokalit, vláda se snaží zlepšovat sociální podmínky ve společnosti. Hodně se mluví o životě na dávkách: máme k dispozici analýzy, podle kterých si lidé na sociálních dávkách vyhodnotí, že se jim vlastně pracovat nevyplatí. Pro chudé lidi je i dvě stě korun hodně peněz. Postupně zvyšujeme minimální mzdu, aby se vyplatilo pracovat.

Pro práci romského koordinátora má lepší předpoklady Rom?

Problém sociálního znevýhodnění nelze zužovat pouze na Romy jako etnikum. Je to širší problém. Je třeba pracovat se všemi lidmi v podobných problémech. Romové jsou v těchto problémech významně zastoupeni, to ale nedává odpověď na otázku jestli by řešení problémů v těchto lokalitách měl mít na starosti Rom nebo ne-Rom. Je dobré, když jsou lidé z těchto lokalit zapojeni do řešení situace.

Jak často slyšíte jako ministr o Vysočině ve smyslu situace menšin?

Účastnil jsem se teď konference o situaci menšin na Vysočině. S problémy se setkávám nejčastěji v Ústeckém kraji.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna