MOTORPAL se bude snažit zvrátit soudní rozhodnutí

Plán na reorganizaci akciové společnosti Motorpal zpochybnil jeden z věřitelů firmy.“Máme za to, že návrhu na povolení reorganizace společnosti Motorpal nelze vyhovět a návrh na povolení reorganizace je nutno zamítnout,  neboť lze důvodně předpokládat, že podaným návrhem je sledován nepoctivý záměr ve smyslu insolvenčního zákona,“ napsal jeden z věřitelů Krajskému soudu v Brně.

Háček záchranného plánu

V přípisu pro Krajský soud dále věřitel popsal i záludnost záchranného plánu:

Nezajištění věřitelé, kteří schvalují reorganizační plán jsou v podstatě propojené osoby. Jedná se o fyzické osoby jako akcionáře Motorpalu nebo jde o právnické osoby ovládané akcionáři Motorpalu. Ke snížení závazků Motorpalu má docházet na úkor jeho věřitelů, kteří své závazky řádně plnili a takové snížení závazků (o 85-90%) schvalují zejména osoby na majetku dlužníka zainteresované.

life

Neplatí od září 2015

Akciová společnost Motorpal neprováděla úhrady velkého objemu svých závazků od září 2015. Na špatný ekonomický stav byla společnost Motorpal upozorněna už v březnu 2015 ve zprávě auditorské společnosti. Akciová společnost Mortorpal nadále nakupovala služby u svých obchodních partnerů, ale již nehradila finanční plnění za tyto služby. Tato tvrzení mají podle věřitelů oporu v seznamu závazků firmy Motorpal.

Odborářská intervence

Ve prospěch reorganizačního plánu se chystá intervence odborářů. „Věřím, že je Motorpal zachránitelný, je několik možností. jak toho dosáhnout. Vyvolání nedůvěry jim ale nepomůže. Každopádně doufám, že začne vedení Motorpalu vysvětlovat rozhodnutí soudu, a reagovat na ně,“ uvedl krajský předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Roman Bence.  Jiné kraje mohou podpořit firmu v situaci podobné situaci  prostřednictvím teritoriálních paktů zaměstnanosti. „Na Vysočině o paktu teprve jednáme,“ dodal Bence.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna