Na jihlavském magistrátě tiše vzniklo nové oddělení na kontrolu městské vodárenské firmy

Telefonní seznam jihlavského Magistátu vyzradil nové oddělení.  Jmenuje se vodohospodářské oddělení, dočasně ho vede úřednice Olga Pavlincová. Na místo vedoucího vodohospodářského odboru už tajemník Magistrátu Lubomír Dohnal vypsal výběrové řízení. Předpokládaný termín nástupu/jmenování do funkce nového vedoucího vodohospodářského oddělení jihlavského Magistrátu je květen až červen 2016.

Vodohospodářské oddělení jihlavského Magistrátu vlastně dubluje smysl fungování městské společnosti JVAK. Oddělení spadá pod Odbor správy realit, který je v gesci náměstka Jaroslava Vymazala (ODS).

Nově vzniklé vodohospodářské oddělení jihlavského magistrátu už má i jasně dané kompetence:

 • zajištění správy vodohospodářských děl a tvorba vodohospodářské koncepce města,
 • podíl na údržbě a provozu městských vodovodů a kanalizací,
 • správa vodních toků,
 • zajištění vodoprávní dokumentace a rozhodnutí pro vodoprávní dozor,
 • podíl na tvorbě a ochraně životního prostředí,
 • zajištění odborné agendy úřadu spojené s činností vodohospodáře,
 • výkon funkce osoby odpovědné za technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly,
 • navrhování a vyhodnocování vodohospodářských opatření,
 • příprava PRVKUK – plánu rozvoje vodovodů a kanalizací,
 • podíl na přípravě a realizaci veřejných zakázek města,
 • zajišťování činnosti Městské povodňové komise (MěPK).,
 • kontrola plnění smluv uzavřených se společností JVAK a.s. a uplatňování nároků z těchto smluv,
 • provádění povodňových prohlídek toků,
 • účast na kontrolních dnech realizovaných vodohospodářských staveb,
 • předání a převzetí dokončených vodohospodářských staveb.

Činnost městské společnosti JVAK řidí Rada města Jihlavy v roli valné hromady, v představenstvu firmy jsou radní města. I jména členů dozorčí rady schvalovala Rada města Jihlavy.

Stanovisko jihlavského magistrátu se už několik dnů nedaří získat. Doplníme ho okamžitě po jeho obdržení.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna