Návrh HC Logic: přestavba na malý zimák s velkým komerčním objektem

I tato varianta vychází z předpokladu, že stávající objekt HZS bude kompletně zbourán, včetně odtěžení ledové čočky. Novostavba Horácké Multifunkční Arény (HMA) řeší výstavbu multifunkční arény pro 3000 diváků.

Součástí tohoto řešení je vybudování komerčních ploch o celkové výměře cca 1000 m2 v objektu MHA a cca 3100 m2 v přístavbě haly.

Pronájem těchto komerčních prostor by zvýšil tržby, a tím v důsledku snížil provozní náklady, a tedy i velikost potřebné dotace od města.

V podzemí haly a její přístavby je navrženo veřejné parkoviště pro 150 automobilů (dohromady se stávající malou halou by měl areál 220 parkovacích stání).

Jednou z dalších kvalit by byla lepší urbanizace místa a oživení lokality dalšími aktivitami (komerční plochy). Novostavba umožňuje přímý příjezd návěsů na ledovou plochu. Varianta přináší komfortní zázemí pro diváky a sportovce.

Niveleta střechy (tj. výška střechy) je nižší než dnešní niveleta střechy HZS. I tato varianta počítá s úplnou demolicí HZS a odkupem nárožního objektu v místě křížení ulic Tolstého a Jiráskova.

Nevýhodou této varianty je, že parametr haly „počet diváků“ nesplňuje licenční řád extraligy ledního hokeje. Varianta bude vyžadovat nové stavební povolení.

Celkový obestavěný prostor: 109 740 m3 (hala) 16 238 m3 (přístavba – komerční objekt)

Ceny:

multifunkční hala: 381,5 mil. Kč bez DPH

komerční objekt: 54,5 mil. Kč bez DPH

celkem: 436 mil. Kč bez DPH

Jedna odpověď
  1. Robert Kohn

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna