Nehodový byznys pojišťoven spustilo policejní memorandum

auto nehodaVaše nehoda je náš byznys! Nehodové centrum pojišťoven (NCP) vzniklo v roce 2009 na základě memoranda Policejního prezídia ČR a České kanceláře pojistitelů z potřeby zajistit zejména při dopravních nehodách obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu odstraněním nepojízdných vozidel tvořících překážku v provozu na pozemních komunikacích.

Do realizace projektu je zapojeno čtrnáct pojišťoven a šest jejich smluvních asistenčních služeb.

Principem činnosti NCP je zajistit rychlou a kvalifikovanou pomoc při havárii nebo poruše vozidla prostřednictvím smluvních asistenčních služeb pojišťoven v případě, kdy si účastník nehody sám nezavolá pomoc své asistenční služby.

K tomu je vytvořeno Call centrum NCP s jednotnou zelenou linkou, na kterou Policie ČR předává informace o dopravních nehodách nebo poruchách vozidel, která je třeba odtáhnout a obnovit plnou průjezdnost komunikace.

Call centrum po obdržení této informace zjistí, u které pojišťovny je vozidlo pojištěno a zásah předá k vyřízení smluvní asistenční službě příslušné pojišťovny.

Asistenční služby jsou členem České asociace asistenčních společností (ČAAS) přispěla ke sjednocení podmínek a hodnocení pro zajišťování asistenčních zásahů tak, aby se co nejvíce podařilo najít shodu u všech účastníků projektu NCP a to motoristů, policie, pojišťoven a samozřejmě svojí činností přispět také k bezpečnosti silničního provozu.

Dalším přínosem Nehodového centra pojišťoven je, že je přesně monitorován výjezd asistenčního vozidla při každé nehodě a jeho dojezd na místo události a pořízení fotodokumentace havarovaného vozidla.

Pro pojišťovny to má totiž zásadní význam při likvidací pojistných událostí. Asistenční společnosti se tak pro pojišťovny stávají stále více potřebným partnerem a velmi objektivním zdrojem potřebných informací. Na jejich základě tak může pojišťovna vypočítat objektivní náklady na likvidací škody a doprovodné služby a také pomoci v případě objasnění případných pojistných podvodů. Jen tak lze zamezit dalšímu znatelnému zdražování povinně smluvního a havarijního pojištění v důsledku předražování odtahových a asistenčních služeb.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna