Nemocnice Třebíč: Dlouhodobé problémy chirurgického pavilonu a energocentra vyřeší rekonstrukce

Vedení Kraje Vysočina se razantním způsobem snaží řešit technické problémy nemocnice Třebíč a jejího zázemí. Jde především o problémy s operačními sály a jejich energetickým zázemím.

Stávající operační sály  jsou z roku 1985 modernizované v roce 2000. Vestavby jsou provedeny z materiálů, které nevyhovují požárně bezpečnostním předpisům, a s ohledem na jejich konstrukci není možné provádět do vestaveb v podstatě žádné zásahy bez rizika na dopad na provádění operačních výkonů v čistých prostorách. Obecná životnost operačních sálů se pohybuje kolem dvaceti let.

fb

Studie řešení problému navrhuje novou přístavbu s operačními sály, umístění vzduchotechnických zařízení a přednáškový sál. Po zprovoznění této přístavby by byla následně rekonstruována část stávajícího pavilonu operačních sálů (část je rekonstruována v rámci akce pavilon chirurgických oborů a část obsahující centrální sterilizaci zůstává beze změn) s využitím pro centrální šatny,  dva endoskopické sály, sál pro provádění očních zákroků a pooperační pokoje s potřebným zázemím.

Myšlenka rekonstrukce chirurgického pavilonu obsahuje i výstavu nového energocentra. Energocentrum je vybudováno a zprovozněno. Obsahuje trafostanici, náhradní zdroj, řídící velín a další související zařízení.

Při uvádění nově vybudovaného energocentra do provozu se vyskytly určité problémy, které byly operativně řešeny. Na základě těchto faktů bylo zadáno posouzení bilance celého areálu nemocnice, bylo provedeno měření všech jednotlivých úseků jak z hlediska celkového odebíraného příkonu, tak z hlediska odebíraného příkonu v  časové ose. Z posouzení vyplývá potřeba rekonstrukce stávajícího – starého energocentra zásobujícího část areálu nemocnice včetně úpravy v celkové koncepci měření a regulace s doplněním řízení požadovaných maximálních čtvrthodinových odběrů elektrické energie ze sítě VN. Na tuto záležitost není v současné době zpracována žádná studie. Obsah řešení vyplývá z diskusí mezi úředníky kraje Vysočina a vedením nemocnice.

Stávající objekt, ve kterém jsou mimo trafostanice a náhradního zdroje ještě nevyužívané dílny a části staré nevyužívané kotelny (násypky na uhlí), a který je ve špatném stavebně technickém stavu, bude potřebné zřejmě částečně zdemolovat. Uvolněný prostor bude možné využít pro parkování. Velmi hrubý odhad výše nákladů se může pohybovat kolem 10 mil. Kč.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna