Nevyužitý výrobní areál v Humpolci přestaví na obchodní centrum

V nevyužité části výrobního areálu Dřevozpracujícího družstva Lukavec v Humpolci vyroste obchodní centrum, samoobslužná myčka automobilů a zároveň zde bude realizována maloobchodní prodejna pod firemní značkou KILI s prodejem finálních výrobků firem Dřevozpracujícího družstva Lukavec, dceřiné firmy DH Dekor případně jiných dřevěných prvků (kuchyně, podlahy, dveře…).

Z východní strany navazuje areál na ulici Okružní, z jihu jej lemuje železniční vlečka firmy DH dekor a zbývající část areálu firmy DH Dekor spol. s.r.o., ze západu navazuje areál Steel Center Europe, s r.o. Ze severu navazuje areál ICOM Transport, a.s.

Dnes nevyužívaná část areálu tak bude využita jednak pro realizaci obchodního centra, samoobslužné myčky automobilů a zároveň zde bude realizována maloobchodní prodejna pod firemní značkou KILI s prodejem finálních výrobků firem DDL, resp. DH Dekor případně jiných dřevěných prvků (kuchyně, podlahy, dveře…).

Součástí záměru je rovněž výstavba související dopravní infrastruktury (parkoviště, areálové komunikace). Záměr počítá s realizací asi dvou set parkovacích stání pro potřeby obchodního centra a zhruba parkovacích stání pro potřeby prodejny KILI a samoobslužné myčky, vč. napojení na inženýrské sítě, příslušnou infrastrukturu a ozelenění nezpevněných ploch.

V areálu obchodního centra bude umístěna samoobslužná maloobchodní prodejna s širokou nabídkou potravinářského a nepotravinářského zboží pod jednou střechou, s prodejní plochou cca 3000 metrů čtverečních. V obchodním centru budou umístěny samostatné prodejní prostory s potravinářským i nepotravinářským sortimentem, skladové a chladírenské prostory, technické zázemí a zázemí pro zaměstnance. Mimo hlavní prodejní prostor budou umístěny prostory pro koncesionářské obchody (např. lékárna, pekařství, řeznictví atd.).
Dispozičně tvoří hlavní část objektu prodejní prostor, přístupný přes zádveří z venkovního prostoru parkoviště v jihovýchodním rohu budovy. V severovýchodní části je oddělen blok sociálního zázemí. V západní části je technický blok se skladovými prostory, technickou místností a zásobovací rampou navazující na zásobovací dvůr. Zároveň se zde nachází technická místnost se strojovnou chlazení a diesel agregátem.

Hlavní prodejní prostor zahrnuje převážně samoobslužnou zónu s potravinářským i nepotravinářským zbožím, dále obslužné pulty s prodejem mléčných a masných výrobků a pokladní prostor. Po obvodu budovy jsou umístěny skladovací prostory, hygienické zázemí pro personál a technické místnosti a administrativa. Za lahůdkovým obslužným pultem se v zázemí nachází prostory ke zpracování masných a mléčných výrobků a chladírny. Dále je zde samostatná pekárna navazující na prodejní prostor. V západní části budovy je zřízen prostor pro přejímku zboží, navazující na parkoviště pomocí nájezdové rampy. Vedle zásobovacích prostor je odděleně umístěna místnost pro shromažďování odpadů, s venkovním prostorem je propojena zastřešenou rampou k odstraňování odpadů. V jihozápadní straně je na střeše objektu umístěna strojovna vzduchotechniky. Západně od zásobovací rampy bude umístěna samostatná kiosková trafostanice.

Plány investora počítají se zahájením výstavby na jaře roku 2019 a uvedením do provozu v roce 2020.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna