Novoměstské nemocnici dlouhodobě chybí desítky lékařů i miliony korun na stabilizaci

Novoměstské nemocnici dlouhodobě chybějí lékaři. Vyplývá to ze strategického dokumentu nemocnice vypracovaného pro vedení kraje Vysočina jako zřizovatele nemocnice:

nemocnice Nové Město na Moravě„V letech 2018 – 2020 bude postupně podle aktuálních možností doplňován počet lékařů, tak aby mohl být postupně zaveden směnný provoz v souladu se zákoníkem práce. Pro zavedení směnného provozu bez čerpání přesčasových hodin by bylo třeba přijmout 32 lékařů, při čerpání limitu přesčasových hodin (416/rok) je třeba přijmout 20 lékařů. V uvedeném období v tuto chvíli neplánujeme plošné zavedení směnného provozu lékařů. Jako problematické vidíme jednak nedostatek lékařů a dále i omezené finanční možnosti nemocnice,“ stojí ve zprávě vedení novoměstské nemocnice pro vedení Kraje Vysočina.

V oblasti motivace zaměstnanců plánuje novoměstská nemocnice pokračovat jak v linii vnější motivace zaměstnanců (odměny, pochvaly, výtky, kritika, odejmutí finančního ohodnocení) tak linii vnitřní motivace jednotlivých zaměstnanců (přidělení odpovědnosti, možnost využívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti, příležitost k postupu a profesnímu růstu, zapojení do projektů/programů nemocnice).

Vedení novoměstské nemocnice předpokládá stagnaci objemu finančních prostředků pro finanční motivaci, proto bude důraz kladen na nefinanční motivaci. V případě příznivé ekonomické situace plánuje nemocnice mírné navýšení objemu finančních prostředků do této oblasti. Vedení nemocnice bude pokračovat v zavedeném motivačním systému pro vedoucí zaměstnance a střední management, který je důsledně propojen se splněním měřitelných cílů, převážně ekonomicky zaměřených, v případě potřeby jej bude nemocnice dále rozvíjet.

Pro podporu a realizaci některých stabilizačních opatření nemocnice potřebuje další finanční prostředky, kterými však aktuálně nedisponuje.

Novoměstská nemocnice by potřeboval dotaci zřizovatele ve výši cca 2 mil. Kč, která by byla využita takto:
– lékaři (1 mil Kč)
? finanční podpora školitelů
? finanční podpora vzdělávacích aktivit mladých lékařů,
? finanční podpora středního managementu (primáři)
? poskytování stipendií
– nelékaři (1 mil. Kč):
? finanční podpora školitelů
? finanční podpora vzdělávání středního nelékařského managementu (vrchní, staniční sestry),
? finanční podpora středního nelékařského managementu (vrchní, staniční sestry),
? finanční podpora nedostatkových oborů (fyzioterapeuti, radiologičtí asistenti)
? poskytování stipendií

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna