O stotisícovou kotlíkovou dotaci úspěšně žádá i „bezdomovec z radnice“

kotlikove dotaceMezi více než dvěmi  tisícovkami úspěšných žádostí o kotlíkovou dotaci je i jedna absolutně vyjímečná. Podal ji žadatel s trvalým bydlištěm na jihlavském Magistrátě.

„Žadatel o dotaci s tímto místem trvalého bydliště splňuje všechny podmínky stanovené pro přidělení dotace. Tzn. je majitelem nemovitosti v Kraji Vysočina, který splňuje definici rodinného domu, která je uvedena v Pravidlech Rady Kraje Vysočina, hodlá vyměnit stávající kotel na tuhá paliva za zařízení splňující ekodesign, podal žádost a všechny požadované přílohy. Místo realizace je v tomto případě odlišné od místa trvalého pobytu, což není pro poskytnutí dotace rozhodné. Podstatné je, že je majitelem nemovitosti, ve které bude výměna zdroje vytápění realizována,“ sdělila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Trvalé úřední bydliště na radnici, místo ve vlastním bytě používají lidé. kteří jsou úředně nezastižitelní. Často ani nepřebírají úřední poštu, tím způsobují problémy například policistům, kteří nemůžou dotyčného kontaktovat, ale také úředníkům na radnicích, jež za lidi bez domova přebírají poštu.

Jak může bezdomovec získat kotlíkovou dotaci?

„To je otázka pro toho, kdo stanovil základní podmínky dotačního titulu. Na to jsme nastavili administrativu dotačního titulu,“ uvedl radní Kraje Vysočina Zdeněk Chlád.

„Rozhodující pro získání dotace je vlastnictví nemovitosti, do které má být instalován požadovaný tepelný zdroj. Toto je na kraji, který je zodpovědný za poskytnutí dotace, aby případně prověřil, zda jsou údaje uvedené v žádosti pravdivé a nemovitost je opravdu ve vlastnictví žadatele (žadatel přikládá k žádosti výpis z rejstříku obyvatel a výpis z katastru). Povinnost toto prověřovat vyplývá přímo z pokynů pro kraje (jako žadatele o dotační prostředky, které následně poskytují fyzickým osobám),“ uvedla mluvčí Ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Kotlíkovou dotaci ve výši až 127 500 Kč lze získat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Základní podmínky kotlíkových dotací stanovilo Ministerstvo životního prostředí. O kotlíkovou dotaci může obecně požádat každý, kdo vlastní v Kraji Vysočina nemovitost. Může přitom úředně bydlet i na Magistrátě.

„Na jihlavském Magistrátě má úřední adresu přes dva tisíce šest set lidí. Nezřídka jde o podnikatele nebo lékaře,“ uvedl mluvčí jihlavského Magistrátu Radek Tulis.

Podrobnosti zjišťujeme.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna