Obecní dlužník se stal místostarostou Větrného Jeníkova

otazníkTo jsou ale kotrmelce!  Zastupitelé Větrného Jeníkova zvolili do vedení obce Ivo Grubbauera, který obci dlužil úhradu nájemného za kancelářské prostory své firmy. Za nájemné dluží obci Větrný Jeníkov částku kolem sedmi tisíc korun.

Místostarosta Grubbauer jako zástupce Větrného Jeníkova bude sledovat, zda dlužník Grubbauer  včas a řádně plní své závazky vůči obci. Současně musí místostarosta jako zástupce obce zabezpečit, aby nedošlo k promlčení dluhu nebo zániku z nich vyplývajících práv.

Také musí místostarosta Grubbauer zabezpečit naplnění zásad péče řádného hospodáře u péče o obecní majetek.Taková péče pak zahrnuje nejen péči o obecní majetek tak, aby na něm nevznikla škoda jeho úbytkem či znehodnocením, ale také aby došlo ke zhodnocení obecního majetku a k jeho rozmnožení v maximální možné míře, jaká je momentálně dosažitelná.

Neseriózní jednání místostarosty Grubbauera vůči obci zastupitelům Větrného Jeníkova vůbec nevadilo při nedávné volbě místostarosty obce. Místostarosta Grubbauer po několika měsících ve funkci vulgárně urazil novináře, který informoval veřejnost o událostech ve Větrném Jeníkově (více zde).

Vzniká tak pochybnost, zda při volbě místostarosty Větrného Jeníkova jednali zastupitelé obce informovaně, v dobré víře a v poctivém přesvědčení, že jejich rozhodnutí je v nejlepším zájmu obce.

Grubbauerova firma zatím nedokázala s obcí dohodnout splátkový kancelář dluhu, což zastupitelům viditelně nepůsobí žádné starosti.

 

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna