Opakované projednání územního plánu Jihlavy už v prosinci

fbAKTUALIZOVÁNO Územní plán města Jihlavy je dokument, který v souladu se základní urbanistickou koncepcí města, systémem dopravy, technické infrastruktury a ekologické stability reaguje na společensko-ekonomické podmínky, vlastnické vztahy a další faktory. Magistrát města Jihlavy připravuje opakované projednání územního plánu města Jihlavy.

„Při přípravě územního plánu se objevily požadavky dotčených orgánů, které bylo nutné do materiálu zapracovat. Nejde o změny zásadního rozsahu, nicméně radnice považuje za korektní, aby se veřejnost měla možnost s těmito změnami seznámit a vyjádřit se k nim. Změny by měly být v příštím týdnu k vidění prostřednictvím internetu v již dobře známé aplikaci PUPík,“ vysvětlil mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis.

Původní záměry města Jihlavy počítaly  se schválením nového územního plánu už v druhé polovině roku 2014, později v pololetí roku 2015.

„Pocit z toho dobrý nemám. Je otázka, jak to zachránit,“ prohlásil opoziční zastupitel Rostislav Habán (ANO). Především časové průtahy působí starosti jihlavským zastupitelům.

„Město Jihlava může  využívat  své v rámci smlouvy se zhotovitelem ÚP. Město do toho nešlo s tím, že vzniknout tyto komplikace,“ prohlásil zastupitel Jaroslav Huňáček (ODS).

Současně s upraveným a posouzeným návrhem územního plánu bude projednáno také Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Jihlavy na udržitelný rozvoj území.

„Doufám, že Územní plán bude konečně vypadat jako územní plán a nikoliv jen jako změť čar a fleků na papíře,“ uvedl opoziční lídr Radek Popelka (ANO).

Podle opozičního zastupitele Popelky návrh územního plánu neodpovídá reálným potřebám Jihlavy.

Územní plánování je tedy klíčovým nástrojem pro jakýkoli stavební rozvoj lidských sídel a změny v krajině. Projekty, které jsou v územním plánu jednou zaneseny, jsou v budoucnosti velmi těžko odvratitelné.

„Skoro by bylo dobré omezit nebo zapodmínkovat rozvojové plochy Jihlavy, aby do nich přicházeli noví mimojihlavští obyvatelé. Nemůžeme si dovolit rozšiřování Jihlavy pro jihlavské obyvatele, kteří se přestěhují do rodinných domků v rozvojových plochách z paneláků a bytovek Jihlavy. Tím by se Jihlava rozšiřovala, ale počet obyvatel by zůstal stejný. Jihlava by to neufinancovala,“ prohlásil radní David Beke (ODS).

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna