Opravu Telečské ulice komplikuje postoj SVAKu Jihlavsko

Kraj Vysočina plánuje do konce příštího roku opravit část ulice Wolkerova a Telečská v Jihlavě. Plánovanou opravu komplikuje postoj Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, který nesouhlasí se záměry města Jihlavy na opravu vodovodu a kanalizace. Ty jsou sice ve vlastnictví SVAKu Jihlavsko, mělo by ale dojít k jejich vydání městu Jihlava.  (více zde).
Může vzniknout situace, kdy čerstvě opravená silnice bude rozkopána z důvodu rekonstrukce kanalizace. SVAK Jihlavsko odmítá poskytnout součinnost městu Jihlava a Kraji Vysočina při společné akci.
 „Z důvodu menšího logistického zatížení a rozsahu plánovaných oprav budou práce rozděleny na dvě etapy. Kraj za opravu zaplatí cca 30 milionů korun ze svého rozpočtu,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš. Další miliony na nové chodníky a parkovací pruhy uvolní město Jihlava.
Opravy se týkají Wolkerovy ulice mezi ulicemi Seifertova a Telečská, kde bude už na přelomu letošního jara a léta místo současných kostek položen kompletně nový asfaltový povrch včetně výměny podkladu. Spolu s touto opravou bude ještě v letošním roce provedena generální oprava Telečské ulice od křižovatky s ulicí Wolkerova po most přes Koželužský potok.
Další práce se na silnici III/4062 vrátí zjara příštího roku, kdy bude opravován most přes potok. „Ten bude zbourán a postaven nový. Naváže na něj oprava komunikace až k pístovskému psímu útulku, tedy k napojení na už opravenou komunikaci,“ říká Jan Hyliš. Opět dojde k výměně kostek za asfaltový povrch včetně odpovídajících podkladů. Celkem bude během obou etap modernizováno 1,3 kilometru silnic a vyměněno cca 1 700 tun kostek.
V připravené smlouvě s městem Jihlava, kterou musí ještě na svém jednání schválit krajské zastupitelstvo, je vyjádřena vůle města Jihlava převzít komunikaci III/4062 od křižovatky se silnicí II/602 Wolkerova – Žižkova až po křižovatku na místní část Popice.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna