Ořešín odmítl zveřejnit parte zemřelých občanů

Když se nechce, tak nic nejde! Městská část Brno-Ořešín odmítla zveřejnit úmrtní oznámení (parte) zemřelých občanů. Ochrana osobních údajů i nařízení GDPR se ovšem týkají pouze žijících osob.

Jako základ pro řešení těchto otázek lze vzít ustanovení hlavy druhé občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), která definuje účastníky občanskoprávních vztahů.

Podle § 7 občanského zákoníku způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti (právní subjektivita) vzniká narozením a zaniká smrtí fyzické osoby. Zemřelá osoba přestává být účastníkem občanskoprávních vztahů. Přechod práv a povinnosti na další osoby je řešen řadou dalších ustanovení zvláštních zákonů, z nichž jako nejvýznamnější je nutno zmínit ustanovení § 15 občanského zákoníku (posmrtná ochrana osobnosti), z něhož vyplývá, že po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu a dětem, a není-li jich, jejím rodičům.

Zákon o ochraně osobních údajů však nestanoví přechod práv subjektu údajů po jeho úmrtí na jiné osoby. Z toho vyplývá, že po úmrtí subjektu údajů pozbývají platnosti ta ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, v nichž subjekt údajů vystupuje jako účastník občanskoprávních vztahů, tedy ustanovení o právech subjektu údajů a povinnostech správce ve vztahu k subjektu údajů.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna