Osobnosti pomáhají zaplavené Brtnici: poslanec Kaňkovský, jednatel Ščerban, zastupitelka Vrzalová

Denně přibývají deseti tisíce korun. Příspěvky jsou ve stokorunách, tisících i několika desítkách tisíc korun. Na transparentním účtu sbírky města Brtnice pro zaplavené místní osady Jestřebí se objevily po výzvě Občasníku první jména významných osobností regionu.

Poslanec Kaňkovský poslal šest tisíc korun, jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban poslal tisíc korun, krajská zastupitelka Helena Vrzalová dva tisíce.

Celých třicet tisíc korun poslala obec Borovnice z jižních Čech, firma Metiz z Okříšek pak poslala po deseti tisících pro Brtnici a Jestřebí. Nehynoucí čest a sláva všem, kteří pomohli a pomáhají druhým!

ruce řetěz

Povodeň 1. 6. 2018 přinesla kromě velkých škod, obav a bezmocnosti i jedno pozitivum – solidaritu druhých, sdělila starostka města Brtnice Miroslava Švaříčková. Současně poděkovala všem dobrovolníkům, Polici ČR, HZS Kraje Vysočina, Sborům dobrovolných hasičů z Brtnice a okolních obcí za pomoc při povodni a likvidování následků škod způsobených živelnou pohromou. Zároveň doufá, že se do sbírky zapojí řada lidí, jimž není lhostejné neštěstí druhých. Město Brtnice pomohlo postiženým domácnostem technickou pomocí a ve středu 6. června 2018 rozhodne o výši finančního daru postiženým povodní. Místostarosta Pavel Rubeš dodal, že povodeň nejvíce zasáhla občany místní části Jestřebí a celkové škody dosáhnou výši několika miliónů.

Pro zájemce o potvrzení daru je na webu města umístěna smlouva, kterou dárce vyplní a dva podepsané výtisky doručí na Městský úřad Brtnice. Jeden výtisk s podpisem starostky mu bude vrácen zpět. V případě, že dárce netrvá na uzavření smlouvy, je možné požádat o vydání osvědčení o poskytnutí daru k daňovým účelům vedoucího Městského úřadu Brtnice Ing. Petra Denka.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna