Památky Vysočiny: Vodojem na Strážní hoře

Roku 1933 byl zpracován generální projekt skupinového vodovodu z pramenné oblasti Stařečského potoka. Autor projektu, ing. Oldřich Nikl z Brna, navrhl vodovod pro město Třebíč včetně částí Podklášteří a Týna a dále obce Heraltice, Podheraltice, Stařeč, Řípov, Červená Hospoda, Krahulov, Hvězdoňovice, Okříšky a Petrovice. Stavbu, která byla zahájena 14.9.1936, zajišťovaly firmy ing. Nikla a bratří Redlichů. Vlastní zařízení tvořily jímací zářezy a svodná potrubí do odkyselovací stanice v Heralticích. Odtud byl projektován přívodní řad profilu 225 mm o délce 13,536 km k věžovému vodojemu (objem 50 m3) a zemnímu vodojemu pro I. a II. tlakové pásmo a k hlavnímu zemnímu vodojemu pro III. tlakové pásmo. Vodovod byl zprovozněn v listopadu 1938, vodoprávní kolaudace proběhla až v březnu roku 1941. Celá stavba stála více než 15 milionů korun.

Konstrukce železobetonového vodojemu je netradiční. Nosná část (dřík) má půdorys obdélníku, rohy jižní stěny jsou však zaoblené. Pod úrovní vodojemu je první vstup, pravděpodobně do sklepních prostor a k armaturám. Od tohoto vstupu vede točité venkovní schodiště se zábradlím k druhému vstupu, který má plechové dveře a ústí ze severní strany hlavní nosné části. Před vstupem je malá plošina se zábradlím. Nad vstupem je skládaný nápis „Vaňkův vodovod skupiny Třebíčské, 1937, pásmo I – věžový vodojem, pásmo II – zemní vodojem“. V nosném dříku jsou na východní a západní straně nad sebou umístěna osvětlovací okna. V horní části přechází nosná konstrukce na severní straně ve válcový plášť reservoáru a následně v celostřešní terasu s posledním patrem nosné části. Terasa je po celém obvodu zajištěna kovovým zábradlím. Přečnívající reservoár je podepřen dvěma podpůrnými čtyřhrannými sloupy. Vodojem slouží jako základová stanice pro antény a vysílače. V listopadu 2014 byla zahájena přestavba vodojemu na vyhlídku.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna