Paměti odbojáře z gen. štábu zabavila Státní bezpečnost. Dochovaly se v archivu.

Na konci šedesátých let připravoval vysoký důstojník Československé armády vydání svých vzpomínek na dobu Mnichova a Protektorátu v knižní podobě. Těsně před vytištěním knihy zasáhla Státní bezpečnost a rukopis autorovi zabavila. Autora se možná podaří identifikovat podle rukopisných poznámek na stovkách stran textu.

Jedna z kapitol popisuje přípravu vojenské revolty na vojenském velitelství III. sboru (gen. Sergěj Ingr) . Konkrétně poradu vojáků v čele s gen. Lvem Prchalou a plukovníkem generálního štábu Emanuelem Moravcem o vhodné reakci na podepsání Mnichovské dohody (více zde).

Jedním odstavcem je zmiňována inspekční cesta pracovníka Ředitelství silnic do italského Milána. Inspekci říšskoněmeckých dálnic provedl vysloužilý profesor Vysoké školy válečné Stanislav Suledr počátkem března 1939. Do Prahy hlásil pohyb německé armády směrem k československým hranicím (více zde).

Desítky let byl rukopis vzpomínek vysokého armádního důstojníka uložený v archivu Ministerstva vnitra. Informace o práci vojenského odboje byly za minulého režimu nežádoucí. V době komunistickéhoČeskoslovenska byl význam západního a demokratického odboje minimalizován a jeho účastníci pronásledováni a vězněni. Význam komunistického a části východního odboje byl oproti tomu zveličován (např. tvrzeními, že komunisté vzdorovali nacistické okupaci od počátku), přesto byla v období 50. let i řada účastníků východního odboje vězněna.

Co číst dál?

O plánech na vojenskou revoltu proti Mnichovu čtěte zde

O technické inspekci německých a italských dálnic v březnu 1939 čtěte zde

O reakci generality československé armády na okupaci ČSR čtěte zde

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna