Pelhřimov chystá spor o kompostárnu

Město Pelhřimov se připravuje na soudní spor o novostavbu kompostárny.

„Prostřednictvím generálního dodavatele stavby jsme jako subdodavatel technologie byli krátce ústně informováni o skutečnosti podání předžalobní výzvy starostou Pelhřimova. Pravděpodobně se jedná o neplnění kapacity kompostárny oproti projektovaným parametrům,“ uvedl ředitel dodavatelské firmy Agro-Eko Václav Holuša.

Kompostárna v Pelhřimově má projektovanou kapacitu 3000 tun ročně. Kromě zbytků zeleně dokáže likvidovat i biologicky rozložitelný komunální odpad, například zbytky jídel ze školních jídelen a nemocnic nebo kaly z čistíren odpadních vod. Město kvůli tomu podle Dufka pořídí kontejnery na biologický odpad, které rozmístí hlavně v lokalitách s převahou rodinných domů.

Pelhřimovský místostarosta Ladislav Med (ODS) se pro Občasník odmítl k celé záležitosti podrobněji vyjádřit.

„Prosím, aby jste se ve věcech týkající se Technických služeb obracel přímo na paní ředitelku, či starostu města,“ vzkázal mistostarosta Med.

Podobný vzkaz poslal i druhý místostarosta Pelhřimova Josef Koch (KDU-ČSL): „Kompostárna patří do dikce Technických služeb města Pelhřimova. V záležitostech týkajících se TS se obracejte, prosím, na paní ředitelku TS.“

Povinnost přiměřeným způsobem informovat o své činnosti ukládá představitelům města Pelhřimova přímo Listina základních práv a svobod.  Přesto existují problémy ke kterým představitelé ODS a KDU-ČSL zarytě mlčí.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna