Pelhřimov chystá změny v zásobování pitnou vodou

Patnácti tisícové město Pelhřimov žádá Kraj Vysočina o souhlas se záměry výstavby kanalizací v okrajových částech města. V minulosti hlasoval hejtman a zastupitel Pelhřimova Jiří Běhounek proti záměru výstavby kanalizace v osadě Skrýšov, kde bydlí starosta František Kučera (ČSSD) (více zde).

kapkaMěsto Pelhřimov mimo jiné ve své žádosti pro Kraj Vysočina uvádí, že pro městskou část Houserovka posílení stávajících vodních zdrojů je do jisté míry spojeno s rizikem období sucha, které v minulých letech zasáhly i Kraj Vysočina, a které se v budoucnu mohou vyskytnout opakovaně. Je třeba zaručit obyvatelům městské části dodávku vody ve větší kvalitě a množství. Dále uvádí, že odbahnění a úprava dvou biologických rybníků spadající pod ČOV Pelhřimov je velmi potřebná z důvodu velkých nánosů sedimentů v nich. Při rekonstrukci ČOV se do rybníků dostávalo příliš mnoho pevných látek a ty se následně usazovaly. Nánosy snižují čistící schopnost těchto biologických rybníků.

V popisu stávajícího stavu v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod městské části Radětín je chybně uvedeno, že v městské části Radětín je vybudována ČOV. Ve skutečnosti tomu tak není, v městské části není ČOV vybudována.

městská část Houserovka a Radětín mají 54 obyvatel, městská část Skrýšov má 165 obyvatel.

Město Pelhřimov žádá o následující doplnění a změny:

– Pro městskou část Houserovka se pro oblast zásobování pitnou vodou předpokládá posílení stávajících vodních zdrojů doplňujícím vrtem v oblasti současně užívaného prameniště nebo na nově vyhledaném místě v blízkosti městské části.
– Pro městskou část Pelhřimov se v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod dále navrhuje odbahnění a úprava dvou biologických rybníků za ČOV.
– Pro městskou část Radětín v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod bude uvedeno, že v městské části bude vybudována ČOV. V současnosti napojené obce (místní části): nejsou a nově napojené obce (místní části): Radětín.
Pro městskou část Skrýšov se předpokládá vybudování nového (oddílného) kanalizačního systému a napojení splaškové kanalizace Skrýšov na kanalizaci města Pelhřimov s odvedením odpadních vod na ČOV Pelhřimov.
Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je podle žádosti od roku 2017.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna