Pokuta za špatně vypsanou zakázku pelhřimovské radnice platí

PelhřimovPelhřimovská radnice se dopustila diskriminačního jednání ve veřejné soutěži, když vyloučila možnost migrace dat při upgradu spisové služby. Úřad na ochranu hospodářské soutěže  uložil pokutu ve výši 45 000 Kč.

Město Pelhřimov požadavkem na provedení upgradu systému elektronické spisové služby bez migrace dat omezilo možnosti hospodářské soutěže, neboť plnění zakázky svázal s určitým technologickým řešením, které umožnilo provedení zakázky bez migrace dat.

Tím, že město Pelhřimov absolutně zakázalo migraci dat, podle Úřadu umožnil realizaci upgradu elektronické spisové služby pouze prostřednictvím subdodávky SoftHouse, jež k realizaci plnění mohla využít výhody stávajícího poskytování spisové služby zadavateli. Dále Úřad konstatoval, že plnění veřejné zakázky, které je bezdůvodně vázáno na jednoho konkrétního dodavatele, navíc ve svém důsledku může vést k nepřiměřenému navyšování ceny plnění a současně fakticky vede ke stejnému nežádoucímu „zakonzervování“ stavu.

Pelhřimov stanovením neodůvodněného a diskriminačního požadavku v dílčí části, která dle jeho vyjádření představuje pouze zanedbatelnou část plnění, omezil okruh dodavatelů nejen pro tuto marginální část plnění, ale pro celý rozsah plnění předmětné části veřejné zakázky.  Pokud by potenciální uchazeč nesplňoval požadavek na realizaci upgradu spisové služby bez migrace dat, nemohl by se ani samostatně ucházet o provedení zbylé části plnění.

Pelhřimov se hájil tím, že migraci dat nepřipustil proto, že na ní neměl alokované zdroje, takové plnění zároveň ani nebylo záměrem projektu a nijak nevymezovalo ani neomezovalo potenciální okruh dodavatelů. Radnice jasně uvedla, že etapa migrace dat by zvýšenou měrou kapacitně i finančně zatížila celý projekt, neboť by bylo třeba migrovat data jak aktivních tak i vyřízených spisů, což by navíc představovalo neodůvodněné riziko ztráty nebo poškození spisových dat úřadu.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna