Poslanec Kaňkovský (KDU-ČSL): Prostor pro dohodu lékařů a novoměstské nemocnice existuje!

Lékaři novoměstské nemocnice vypověděli dohody o nepřetržitých službách na urgentním příjmu. Nemocnice jako reakci připravuje směnný provoz, hejtman Běhounek zaslal lékařům otevřený dopis. Občasník požádal o rozhovor k situaci lékaře a poslance parlamentu Víta Kaňkovského (KDU-ČSL).

– Podporujete lékaře nebo vedení nemocnice?

Takto otázka nestojí. Já hlavně podporuji snahu o co nejrychlejší řešení, které by vedlo k nastolení normálního chodu nemocnice od 1.1.2017, protože směnný provoz nemůže pomoci nikomu. Sice neochromí akutní provoz, ale plánované výkony by se ve směnném provozu v nemocnici, jako je Nové Město na Moravě, musely výrazně omezit a to je nešťastné a rizikové. Koneckonců jsme to v minulosti již v některých nemocnicích zažili. Nakonec to odnesou i samotní lékaři, když kromě jiného budou chodit domů s výrazně nižší výplatou než nyní.

Osobně chápu frustraci lékařů nad tím, že s narůstajícím nedostatkem zdravotnického personálu v nemocnicích se zvyšuje přetížení těch, kteří v nemocnicích zůstávají.

Nezlobím se proto na ně, že mají pocit, že by jejich práce a zvláště pak přesčasy měly být lépe ohodnoceny. Je právo každého usilovat o co nejlepší podmínky. Považuji ale za správné, aby i při této snaze byla vždy brána v úvahu finanční situace konkrétní nemocnice.

A tady mám alespoň dle informací, které mám k dispozici, pocit, že vznesené nároky byly za hranicí možností novoměstské nemocnice. Chápu, že při prvém jednání mohou být dány na stůl požadavky, které jsou nadnesené, ale v dalším průběhu by měla být snaha o rozumný kompromis.

Jinou otázkou pak je řešení směrem do budoucnosti ve vztahu ke všem nemocnicím v kraji. Personální nedostatek jak u lékařů, tak u zdravotních sester narůstá napříč ČR a bude rolí nejen státu, ale i krajů,hledat nejen finanční, ale i další motivaci k tomu, aby zdravotníci v našich nemocnicích chtěli pracovat.

A náš kraj v tom nemůže být výjimkou.

V tomto ohledu zmíním např. návrh, o kterém jsem již  hovořil před nedávnem na krajském zastupitelstvu a to jsou motivační stipendia pro studenty vyšších ročníků lékařských fakult, které by motivovaly k práci v nemocnicích na Vysočině. Bude třeba ale hledat i další opatření.

Kaňkovský

– Mohou se protesty / požadavky lékařů rozšířit i do dalších nemocnic?

Musíme si přát, aby tato situace nenastala, ale zcela vyloučit se to nedá.

– Jaké kroky budete konat jako poslanec a krajský zastupitel?

Víte, mne tato krizová situace nenechává chladným hlavně jako lékaře, který většinu svého profesního života pracuje v nemocnicích na Vysočině a má k nim vztah. Navíc jsem osobně zažil podobné krizové situace ať už jako lékař nebo později jako ředitel havlíčkobrodské nemocnice. Znám tedy tyto složité situace z obou stran. O současnou krizi v novoměstské nemocnici se proto intenzivně zajímám nejen jako krajský zastupitel,dlouze jsem o ní hovořil s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví Ing. Novotným, večer jsem pak telefonicky kontaktoval lékařského náměstka novoměstské nemocnice kolegu Dušana Macha. S oběma jsme probírali všechny možnosti, které by mohly vést k odvrácení směnného provozu.

Snažím se využít i osobní kontakty na kolegy v novoměstské nemocnici. Bohužel zatím k žádnému pokroku ve vyjednávání nedošlo. Přesto ještě věřím, že – byť malý – časový prostor k nalezení dohody existuje.

– Máte chuť něco vzkázat lékařům a vedení nemocnice v Novém Městě na Moravě?

Přeji všem zainteresovaným moudrost v jednání, aby krizová situace nepoškodila novoměstskou nemocnici směrem do budoucna. Vzhledem k tomu, že považuji novoměstskou nemocnici za velmi kvalitní a pro pacienty z regionu nesmírně důležité zdravotnické zařízení, by to byla obrovská škoda.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna