Pracovní skupina zastupitele Škarky (Forum) navrhuje otevřít sociální bydlení neziskovkám

Statutární město Jihlava v současné době vlastní 788 bytů, z toho 351 bytů v bytových domech ve vlastnictví města, 101 bytů v privatizovaných domech a 336 bytů v domech s pečovatelskou službou.  Z celkového počtu bytů ve vlastnictví města Jihlavy je vyčleněno 20 jako sociální byty, z toho je 9 volných. Odbor správy realit  eviduje jednu žádost o přidělení sociálního bytu.

Sociální byty nebo byty zvláštního určení jsou určeny pro nájemníky, kteří často nemají s bydlením zkušenosti a snaží se třeba dostat z různých závislostí. Ať už alkoholových nebo drogových.

Zájemců o přidělení sociálního bytů je ve větším množství, ale nesplňuji podmínky města. Nejčastěji jsou to dlužníci vůči městu anebo nesplňuji podmínku tří roky trvalého pobytu.  Podmínky města ale navrhuje pracovní skupina pro sociální bydlení zmírnit (více zde). Zároveň pracovní skupina připravuje další nákup sociálních bytů po celém území krajského města (vice zde).

Daniel ŠkarkaPracovní skupina pod vedením zastupitele Škarky (Forum) také navrhuje zmírnění podmínek pro neziskové organizace na vytvoření sociálního bydlení. Jinými slovy už o přidělení městského bytu nebo rozhodovat město Jihlava, ale nezisková organizace. Tím město Jihlava ztratí přímý vliv na hospodaření se sociálními byty.

Nájemné v městě Jihlava je 73,42 Kč/m2/měsíc , tedy ve výši obvyklého nájemného v bytech města Jihlavy. Po deregulaci nájemného se výše nájemného od roku 2012 neměnila.

Pracovní skupina pro sociální bydlení měla ukončit svou činnost v létě,  výstupní zprávu předložila až v září. Výstupní zprávu ale radní města odmítli vzít na vědomí (více zde). Komise pro neziskovou a sociální oblast už doporučila radním města ustavit novou pracovní skupinu pro sociální bydlení, která by se danou problematikou zabývala.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna