Právník M-KOVO: Firma má zájem vědět, kdo a jak používá její kanalizaci

Obec Rantířov u Jihlavy patrně zažije další střet veřejného a soukromého zájmu. Při plánované výstavbě kanalizace bude třeba elegantně vyřešit i drobné nepořádky dob minulých. Desítky domů byly patrně nezákonně připojeny ke kanalizaci prodané v rámci privatizace do soukromých rukou. Právě kolem „legalizace“ černých přípojek soukromé kanalizace se dá očekávat velký boj obce a soukromé firmy.

Právní zástupce soukromé firmy Radek Ondruš zaslal Občasníku vyjádření se stanoviskem firmy k výstavbě kanalizace.

Můžete potvrdit podání blanketního odporu proti územnímu rozhodnutí a boj o přípravu výstavbu kanalizace?

Nevím sice, kdo s kým v Rantířově bojuje, ale příměří lze vyhlásit kdykoliv a to i jednostranně. Zatímco mír je vždy dvoustranná záležitost, kapitulace je opět jednostranná. Tolik ale teorie. K vlastní problematice mohu jen uvést, že společnost M-KOVO má primární zájem hospodařit na svém pozemku zákonným způsobem v rámci svého podnikání a k tomu užívat svůj majetek. Je tedy jejím legitimním požadavkem se zajímat, kdo a jak užívá její kanalizaci, kde odpadní vody končí a jak jsou likvidovány.

Je možné nalézt smírné řešení sporů firmy Vašeho klienta a obce Rantířov se společným zájmem na výstavbě kanalizace?

        Pokud obec zasahuje do stavebních aktivit společnosti M-KOVO na jejím pozemku a zdůvodňuje to veřejným zájmem, pak je rovněž ve veřejném zájmu, aby stavba kanalizace proběhla zákonným způsobem a odpadní vody v obci byly řádně likvidovány. K tomu obci společnosti M-KOVO jako vlastník související provozní jednotky kanalizace bude účinně napomáhat. Dle názoru společnosti M-KOVO, která je stejně jako obec při stavbách galvanovny účastníkem řízení o územním rozhodnutí na stavbu kanalizace, není vydané rozhodnutí v souladu se zákonem a proto byl proti němu podán opravný prostředek. Stejně jako obec se věnuje kontrole dotačního titulu v případě galvanovny i Společnost obci ráda pomůže při kontrole procesu poskytnutí dotace na danou akci. Věřím, že při zachování principu stejné či přiměřené reciprocity při ochraně veřejného zájmu v obci mohou být zájmy obou stran zcela vyváženy. Společnost nemá zájem podnikat nic, co by bylo v rozporu se zákonem či veřejným zájmem zákonem sledovaným. Proto s důvěrou vyčká dalšího postupu správních úřadů, soudů či dotačních správců.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna