Právník Ondruš: Zastupitelstvo schválilo další možné směry postupu

Právník Radek Ondruš při přednášce na Masarykově univerzitě foto: muni.cz

Právník Radek Ondruš zastupuje Jihlavu v právních sporech o vodárenský majetek v hodnotě přes miliardu korun. Také přednáší správní právo  a správní řízení pro jednotlivé obce a kraje.

Co znamenají výsledky mimořádného zastupitelstva pro stanovení právní linie dalšího postupu Jihlavy?

Zastupitelstvo svým rozhodnutím vystavilo vedení města silný mandát pro další postup při vypořádání nároků Jihlavy po vystoupení ze SVAK. Zastupitelstvo vzalo na vědomí dosavadní postup vedení města a schválilo další možné směry postupu.

Které právní kroky budou připraveny nebo vykonány ještě v květnu 2015?

V souladu s usnesením ZM (Zastupitelstva města) a předcházejícímu usnesení RM (Rady Města) bude celá situace týkající se postupu resp. nečinnosti SVAK při vypořádávání majetkových nároků Jihlavy po vystoupení ze SVAK od roku 2009 předložena k posouzením orgánům činným v trestním řízení k posouzení, zda-li nebyl spáchán trestný čin. ZM vzalo na vědomí, že existuje podezření z protiprávního jednání, jehož se mohly dopustit orgány SVAK mimo jiné i tím, že od roku 2009 od oznámení Jihlavy o vystoupení do SVAK do současnosti neučinili takové kroky, aby byly majetkové nároky Jihlavy vypořádány a to i přesto, že to předsednictvu uložila jak valná hromada SVAK tak i stanovy. Orgánům činným v trestním řízení budou předloženy i další skutečnosti týkající se hospodaření s majetkem SVAK.

Plánujete zasypat soudy a policii lavinou podnětů? Případně jakých podnětů?

Jak jsem již uvedl výše Jihlava se v souladu s rozhodnutím zastupitelstva obrátí jak na orgány činné v trestním řízení tak i na další státní kontrolní orgány, jako jsou například orgány státní finanční správy, ministerstvo vnitra, ÚOHS atd. k posouzení postupu a hospodaření SVAK, jeho kroků po roce 2009 tak i jeho účetnictví a evidence majetku tak, aby mělo město jistotu, že využilo že všech zákonných prostředků jak zjistit, zda je stávající stav, jakož i hospodaření SVAK, jeho účetnictví a evidence majetku je v souladu se zákonem. O žádnou lavinu se jednat nebude, Jihlava pouze recipročně reaguje na postup SVAK.

        Mimochodem byl to právě SVAK, který svým postupem inspiroval Jihlavu obrátit se na příslušné orgány s žádostí o posouzení, zda rozhodnutí o zápisu SVAK jakožto svazku obcí do veřejného registru není nicotné. K tomuto podezření dospěla Jihlava poté, co se nepodařilo dohledat všechna usnesení zastupitelstev členských obcí SVAK, kterými by tato zastupitelstva schválila vstup do SVAK, delegovala do jeho orgánu zástupce, jakož i schválila zakládací listinu, stanovy popř. přistoupení. Podobnou cestu zvolil ostatně i SVAK v případě jiných rozhodnutí krajského úřadu.

Budete volit radikální nebo umírněnou taktiku pro další postup?

Existuje pouze jediná cesta pro uplatnění oprávněných nároků Jihlavy a to je cesta práva. Jihlava nemůže riskovat ani variantu, že se SVAK může sám rozpustit a pohledávky Jihlavy na zadržované nájemné ve výši přes 100 mio Kč by pak byly fakticky nevymahatelné. Zastupitelstvo dalo vedení města mandát dále postupovat striktně dle zákona.

Čekáte dramatický průběh červnové valné hromady SVAK JIHLAVSKO?

Čekáme, že zástupci členských obcí SVAK odpovědně zváží veškeré varianty možného postupu, škody, které vznikají Jihlavě a rozhodnou moudře, rychle a po právu.

 

Může celá situace skončit smírem nikoliv soudem? 

To záleží na SVAK, pokud vypořádá urychleně ty nároky Jihlavy, které jsou nesporné a na které má Jihlava nárok.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna