Předseda KDU-ČSL Vysočina Kaňkovský: Problém hospice si musí vyřešit Vysočina sama

KaňkovskýPouze pětice zastupitelů KDU-ČSL hlasovali pro vznik kamenného hospice Mezi stromy v klidné okrajové části Jihlavy-Lesnova. Zbytek jihlavských zastupitelů se zdržel. Pro nově zvoleného krajského předsedu lidovců Víta Kaňkovského je celá situace velkým zklamáním.

– Jaké pocity máte jako krajský předseda KDU-ČSL z jednání jihlavského zastupitelstva?

Musím přiznat, že z pondělního jednání jsem zklamán, byť poslední dny, kdy se stupňoval tlak odpůrců kamenného hospice již leccos naznačoval. Přesto jsem věřil, že zastupitelé rozhodnou ve prospěch vzniku kamenného hospice v Jihlavě, minimálně zastupitelé za koalici.

– Jaké vyvinete aktivity jako krajský zastupitel Kraje Vysočina ve vztahu ke kamennému hospici?
Během posledních 2 let jsem absolvoval řadu jednání s vedením Kraje Vysočina- ať už se jednalo o pana hejtmana či dlouholetého radního pro sociální oblast pana Krčála a také s vedením odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí. Problematiku hospicové péče jsem také otevřel při jednáních krajského zastupitelstva, vyvolal jsem také jednání s ředitelem krajské pobočky VZP. Rozhodně budu v těchto aktivitách pokračovat, negativní stanovisko jihlavského zastupitelstva nevnímám jako konec snahy o kamenný hospic na Vysočině.
– Jak bude vypadat podpora předsedy KDU-ČSL Vysočina spolku Mezi stromy v dalším budování hospice ?
Spolek Hospic mezi stromy podporuji od samotného začátku, inicioval jsem uspořádání odborné konference
v roce 2016 v Jihlavě a velmi rád jsem vystoupil i na konferenci letošní. A jak už jsem naznačil výše, budu
intenzivně pokračovat i v jednáních s kompetentními orgány. A také věřím, že vedení Spolku Hospic mezi stromy co nejdříve vstoupí v jednání s představiteli jihlavské samosprávy i vedení Kraje Vysočina a bude hledat náhradní řešení- tedy jiný vhodný pozemek. Bohužel čas rychle letí a podmínky Ministerstva zdravotnictví k udělení investiční dotace na zbudování kamenného hospice brzy vyprší.
 
– Přesunete do Havlíčkova Brodu nebo raději do vašeho bydliště  v Třešti, kde jste zastupitelem ?
Nemám tu moc kamkoliv hospic přesouvat, ale vím, že třeba Havlíčkův Brod v devadesátých letech o zbudování hospice usiloval a dodnes má v územním plánu blokovaný pozemek pro jeho možný vznik. I tato možnost je nyní
zmiňována, uvidíme, jak vše dopadne. Na jedné straně věřím, že by hospic v Havlíčkově Brodě mohl dobře fungovat, ale pokud se na to podíváme z hlediska co nejlepší dostupnosti pro občany ze všech koutů Kraje Vysočina,
pak by přece jenom měl hospic být spíše na Jihlavsku. Otázkou je, zda o to bude Jihlava a okolí skutečně stát – tady je rozpor mezi tím, co veřejnost opakovaně vyjádřila v různých anketách – tedy, že považuje zbudování
hospice za velmi důležité a jaký je postoj některých politiků.
Hodně mne překvapila vyjádření ve smyslu, že kamenný hospic do 21. století nepatří. Podíváme-li se na 12 krajů v ČR, kde se doplňují mobilní hospicové služby s kamennými hospici, tak se ptám, proč ne v Kraji Vysočina.
A stejně tak to dokládají zkušenosti z většiny vyspělých zemí EU, kde jsou různé modely péče o pacienty s nevyléčitelnými chorobami, ale v naprosté většině těchto zemí v nich mají kamenné hospice své místo.
A v některých státech jsou zcela dominující- například v Itálii.
Ano, v některých zemích preferují lůžková paliativní oddělení v nemocnicích, jde například o Francii či Irsko, ale nám nejbližší země jako je Rakousko, Německo mají ve svém spektru obě tyto formy, přičemž základem kvalitní péče o nevyléčitelně nemocné musí vždy být dostatečná síť mobilních hospicových
služeb.
– Budete jako poslanec interpelovat předsedu vlády Sobotku ohledně vybudování kamenného hospice na Vysočině … ?
Pane premiéra jsem ohledně problematiky nutných legislativních změn v organizaci a financování hospicové péče interpeloval v únoru 2017, dle mého názoru ale pro zbudování kamenného hospice na Vysočině nemá pan premiér kompetence, tento problém si musí vyřešit Vysočina sama.
 
– Co důležitého momentálně děláte jako poslanec?
Kromě řady jiných činností se mi minulý týden podařilo konečně dostat na program jednání Sněmovny 2.čtení mnou a kolegy Bartoškem a Zavadilem předložené novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a pevně věřím, že se podaří do konce volebního období tento zákon schválit. Měl by pomoci zdravotně postiženým v dostupnosti kompenzačních pomůcek, ale také dojde ke zvýšení příspěvku na mobilitu atd. Čeká mne nyní podobně náročný úkol, dostat na jednání Sněmovny mou jinou poslaneckou aktivitu a to je novela zákona o zdravotnických přístrojích.
 
– Jak Vám pomáhají členové krajského výboru KDU-ČSL v práci nově zvoleného předsedy?
Nový krajský výbor svoji činnost teprve začal, ale rozhodně si nemohu stěžovat a věřím ve velmi dobrou spolupráci i v budoucnu.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna