Primátor Chloupek:“Zastupitelé se dohodli“. Ale dohoda není

 

MIROSLAV MAREŠ

Na tříkrálovém semináři zastupitelstva města došlo k uzavření politických dohod. Tento závěr lze odvodit ze zprávy na webu města Jihlavy –  Zastupitelé navrhují odložit přemostění Sasovského údolí:

Zastupitelé se dohodli, že prioritou města by mělo být odvedení tranzitní dopravy z města, to znamená dokončení vnějšího obchvatu s důrazem na první etapu Znojemská – Brtnická. „Zastupitelé se také dohodli, že poslední etapa vnitřního okruhu v rozsahu Znojemská – Brtnická přes Sasovské údolí bude přeřazena z návrhu do rezervy. To znamená, že s její realizací se v dohledné době nepočítá,“ uvedl primátor Rudolf Chloupek.

zdroj: http://www.jihlava.cz/zastupitele-navrhuji-odlozit-premosteni-sasovskeho-udoli/d-504747

Po žádosti, aby zastupitelé zveřejnili dohodu s primátorem města, se od dohody s primátorem  distancovalo opoziční hnutí ANO vyjádřením lídra i v poskytnutém rozhovoru.

Lídr hnutí ANO Jihlava Radek Popelka: „Velmi mne mrzí, že nemohu potvrdit slova pana primátora. K žádné dohodě opravdu nedošlo a ani dojít nemohlo. Formát pracovního semináře neumožňuje hlasovat a tím je vyloučeno přijímání čehokoli. Osobně bych volil formulaci, že v určitých bodech panovala shoda. Celý pracovní seminář rozdělil zastupitele zhruba na tři části. První, dnes již mohu konstatovat tradičně pasivní, Druhou, odborně připravenou a se zájmem o věc a třetí, pro kterou se územní plán zúžil jen na dva, mediálně zajímavé body. Těmi jsou křižovatka u CITY Parku a most přes Sasovské údolí. Taktéž bych se rád vyjádřil k neustávajícím narážkám pana primátora na „nové“ zastupitele. Mám takový pocit, že mezi pasivní a nepřipravené patří právě „Ti“ tradiční zastupitelé a to napříč spektrem.
Občanům Jihlavy bych rád vzkázal, že mají poslední šanci vznést své připomínky k tomuto naprosto zásadnímu dokumentu. Je důležité si uvědomit, že územní plán ať již chceme nebo ne, ovlivní na významnou dobu životy nás všech.

Jak můžete komentovat dohodu s primátorem z pracovního semináře (7.1.2015)?

Daniel Mayer (hnutí ANO): „O žádné dohodě nevím a věřím, že o dohodě nevědí ani další kolegové z ANO. Nejsem si vědom, že by s námi někdo v tomto smyslu hovořil, nebo žádal o naše stanovisko. Návrh je rozumný. Primátor si osobuje právo hovořit za všechny zastupitele v našem městě. Obávám se, že to do budoucna to nebude možné. V budoucnu bude mít těžké takto hovořit.“

Jak byla dohoda s primátorem na pracovním semináři (7.1.2015) uzavřena? Hlasováním, podáním rukou nebo ústní dohodou?

Daniel Mayer (hnutí ANO): „Žádné hlasování, žádné podání rukou se nekonalo. Na pracovním semináři, které svolalo vedení města, které bohužel bylo nepřístupné veřejnosti a o které si myslím, že veřejné být mělo, protože veřejnost má právo mluvit do rozvoje města a urbanistických řešení, se o ničem nehlasovalo. Bylo tam společností City Plan prezentována varianta Sasovského údolí na kterou máme nějaký názor. K žádnému hlasování nedošlo.

Radní Karolína Koubová (FORUM JIHLAVA) :

Žádná dohoda uzavřena nebyla. Byl nám předložen návrh územního plánu (který je mimochodem ještě stále možné připomínkovat) s komentářem firmy City Plan, která plán zpracovala. O plánu se hovořilo věcně a to, že pan primátor uvedl, že jsme se dohodli, vyplývalo určitě z atmosféry jednání, protože z diskuse nad plánem shoda vyplývala. Každopádně schvalování a konečná dohoda samozřejmě proběhne až na řádném zastupitelstvu, na semináři není možné nic odhlasovat (hlasovací zařízení ani nebylo zapojené…). Co se týče Sasovského údolí, tak pro mě byla nejdůležitější informace ta, že pokud postavíme pouze vnější obchvat, tak by to podle výpočtů nemělo mít negativní dopad na dopravu v Jihlavě, což byl velký argument zastánců vnitřního okruhu. Doufám, že zvítězí zdravý rozum a nebudeme stavět dva mosty kousek od sebe.“

 

Na vyjádření ČSSD Jihlava, ODS Jihlava, KDU-ČSL Jihlava i dalších subjektů v zastupitelstvu krajského města čekáme a jejich vyjádření doplníme.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna