Primátor Jihlavy: na lednový dopis od SVAKu nejde slušně reagovat

SVAK JihlavskoSvaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko poslal na konci ledna do Jihlavy velmi ostrý dopis k investiční akci „Snížení znečištění ve vodních tocích“ (SZV). V politických kruzích má tato investiční akce zkrácené označení „velké kanály“.  SVAK Jihlavsko upozornil Jihlavu,  že je stále vlastníkem kanálů na kterých provedlo krajské město udržovací práce. Jihlava na tyto práce čerpala devadesátimilionovou dotaci od Ministerstva životního prostředí. Vyúčtování ministerské dotace může být velký problém.

„Svazek přitom v roce 2013 ani kdykoliv později Statutárnímu městu Jihlava nedal souhlas, ani jej nezmocnil k provádění udržovacích prací. Svazek nepožádal o provedení udržovacích prací ani nebyl účastníkem jakýchkoliv řízení. Statutární město Jihlava tak nemohlo ohlásit udržovací práce a nemohlo mu vzniknout právo provést udržovací práce na těchto kanalizacích,“ píše Jihlavě mimo jiné předseda SVAKu Roman Fabeš.

Fabešův dopis okamžitě zvedl tepovou frekvenci jihlavským zastupitelům. Jihlavský primátor Rudolf Chloupek diplomaticky odmítl nabídku Občasníku veřejně odpovědět předsedovi SVAKu. „Občasník je slušný server, ty výrazy by se tam nehodily,“ prohlásil jihlavský primátor Rudolf Chloupek.

Místní politici z metropole Vysočiny označují lednový dopis SVAKu jako „doslova vyděračský“, v krajním případě může Jihlavě zmařit šance na téměř stomilionovou ministerskou dotaci.

 

Podle názoru SVAKu nemohla být stavba „velkých kanálů“ legálně provedena, protože nebyla SVAKem odsouhlasena v dohodě ze dne 26.6.2014 .

Svazek dal Jihlavě souhlas za předpokladu, že Statutární město Jihlava bylo členem SVAKu a že dojde k převodu infrastrukturního majetku na území města Jihlavy v souladu se stanovami SVAKu na základě uzavření smlouvy o majetkovém a finančním vypořádání a dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací a to do doby realizace příslušných akcí.

 

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna