Přiznání SVAK Jihlavsko: právní válka s Jihlavou ho téměř přivedla do úpadku

SVAK JihlavskoČlenské obce Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK Jihlavsko) by měly zvýšit svou ostražitost při kontrole postupu v právní válce s Jihlavou. Právě právní spory s městem Jihlavou o vydání vodárenského majetku po vystoupení ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko téměř přivedly dobrovolný svazek obcí do úpadku.

Právník svazku tuto skutečnost zmínil v odvolání k Ministerstvu vnitra. V odvolání žádal o výměnu úředníka Kraje Vysočina, který rozhodoval spory mezi Jihlavou a SVAK Jihlavsko. Nadřízený krajského úředníka námitky SVAK Jihlavsko zamítl. Způsob jakým úředník rozhoduje ve správních řízeních nemůže být podle názoru nadřízeného důvodem k podjatosti.

Krajský úředník například uložil SVAK Jihlavsko povinnost uhradit Jihlavě částku přes sto milionů korun, řízení není stále ukončeno. Čeká se na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Úpadek neboli též bankrot  je právem definovaná neschopnost dlužníka platit své splatné závazky (dluhy) více věřitelům.

Město Jihlava k 31.12.2012 vystoupilo z dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Tento rozchod neprobíhá tak samozřejmě a relativně jednoduše, jak by probíhat mohl a měl. Jihlava se stále ještě nedomohla svého vodohospodářského majetku, SVAK jej městu dosud nevydal. Vydání majetku přitom mělo proběhnout nejpozději jeden měsíc po vystoupení města ze svazku – říkají to vlastní stanovy svazku i rozhodnutí valné hromady svazku.

 

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna