Prohlášení (ŽiJ) k politické situaci a mimořádnému zastupitelstvu

Za politické uskupení ŽiJ (TOP 09, Piráti, Zelení) prohlašujeme, že současná situace neotřásla soudržností ani pracovním potenciálem koalice.

Rezignaci Jaromíra Kaliny na pozici náměstka a posléze i na pokračování v koalici a další naplňování koaliční smlouvy a koaličního prohlášení vnímáme jako osobní kroky jednotlivce a oba tyto dokumenty jsou pro nás ve svém podstatném obsahu stále závazné a platné.

KDU-ČSL je pro nás stále důležitý a spolehlivý koaliční partner. Uvědomujeme si, že momentálně ocitá ve složité situaci a věříme, že najde (najdeme společně) dobré řešení.

Kroky, které byly ze strany koalice jednoznačně učiněny v zájmu města, zejména výměnu advokátní kanceláře, považujeme za nezbytné. Jsme přesvědčeni, že budou mít pozitivní vliv na pokračování a povedou k úspěšnému ukončení táhlého a složitého soudního sporu, povedou také k narovnání komunikace a vzájemných vztahů uvnitř úřadu i navenek.

K pondělnímu mimořádnému zastupitelstvu:

Vzhledem k množství dohadů a osobních prohlášení, která se záhy začala objevovat v médiích a na sociálních sítích, jsme očekávali, že kolegové z opozice a veřejnost budou potřebovat znát podrobnosti a fakta. Předpokládali jsme proto, že svolané zastupitelstvo umožní předat informace, které z pochopitelných důvodů nemohly být v průběhu posledních týdnů v uspokojivém rozsahu zveřejněny. Ohrožen by tím byl nejen strategický postup v dalším vedení sporu, jejich zveřejněním by navíc mohli být konkrétní lidé vystaveni nekomfortní situaci, a to v rovině osobní i profesní.

Potřebě mít více informací k současnému dění ale rozumíme a vnímáme ji jako zásadní, a to i přes fakt, že veškeré informace byly předány na osobních schůzkách paní primátorky se členy opozičních klubů. Neveřejné projednání se nám tedy v takovém případě jevilo jako jediná možnost, jak předat i všem ostatním kolegům maximum informací. V neposlední řadě je třeba uvést, že v rámci navrženého semináře byla přítomná právní kancelář Bánský a byla připravena jak odpovídat na veškeré dotazy ze strany opozice, tak vyvrátit obavy Ing. Jaromíra Kaliny, který ovšem tuto nabízenou možnost otevřené diskuse opět odmítl.

Zdlouhavé a komplikované změny a současné diskuze o pořadí programových bodů, účelové teatrální výstupy některých opozičních zastupitelů ovšem stejně jako opozicí původně navržená podoba programu nesměřovaly k věcnému projednání důležitých událostí posledních dnů a týdnů.

Zjevný kontrast mezi těmito afektovanými projevy za účasti kamer a mikrofonů a rychlým nezájmem projednat tak závažné problémy a zdržet se do konce neveřejného jednání, kde byla příležitost vrátit se otevřeně ke všem zásadním okamžikům celého sporu i k důvodům, které stály za rozhodnutím koalice vyměnit advokátní kancelář, nesvědčí o skutečném zájmu, jaký bychom očekávali od kolegů, kteří svolali toto mimořádné zastupitelstvo. Naopak je zjevné, že priority některých zastupitelů nesměřují k řešení problémů a zajištění prosperity města, ale slouží pouze k osobnímu zviditelnění v touze po vlastním mediálním prostoru.

Ke způsobu a úrovni projevu zejména pana zastupitele Daniela Mayera se vyjadřovat nechceme, i když musíme konstatovat, že je dle našeho názoru za hranicí slušného a korektního vystupování politika a zodpovědného správce města. V žádném případě nebudeme podobným tlakům ustupovat, ani si nenecháme tuto rétoriku vnutit pro jakákoliv jednání v budoucnu.

Jsme si jistí, že zdvořilost, věcnost a vzájemný respekt jsou základním předpokladem demokratické diskuse, a to dokonce zejména tehdy, když v rámci ní dojde ke konfrontaci protichůdných nebo nesouhlasných postojů.

ŽiJ je nadále připraveno pokračovat v započaté práci a věříme, že zastupitelstvo bude i při současném oslabení koalice o hlas Jaromíra Kaliny nadále rozhodovat nezaujatě a ve prospěch města Jihlavy.

Za Žijeme Jihlavou!
Ing. Vít Zeman

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna