Provizorní řešení nefunkční kanalizace stálo Jihlavu osm set tisíc

Při provádění rekonstrukce vozovky firmou PORR v ulici Jiřího z Poděbrad vyšlo najevo podmáčení zemní pláně z důvodu špatného stavu kanalizace. Vlastníkem kanalizace je Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, provozovatelem pak Vodárenská a.s.

Po dohodě mezi městem Jihlavou a stavební firmou PORR provádějící rekonstukci vozovky došlo k přerušení prací do doby, než bude vyřešena otázka zabezpečení řádného stavu kanalizace.

Pokud by došlo k pokračování stavebních prací na rekonstrukci komunikace, hrozilo by riziko znehodnocení investice města Jihlavy kvůli nestabilní zemní pláni, která je podmáčená.

Po přerušení prací probíhala jednání Jihlaby a správců vodohospodářské infrastruktury o způsobu řešení problému s nevyhovující kanalizací.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dosud najít řešení problému s kanalizací a především s ohledem na nastávající zimní období bylo nutné stavbu přerušit.

Přerušení stavby vozovky pak stálo dosud město Jihlavu přes osm set tisíc korun na mimořádných výdajích. “ Dodatek smlouvy s firmou PORR byl podepsán v prosinci. Jedná se o zabezpečovací práce během přerušení stavby kvůli vynucené investici vzniklé kvůli stavu kanalizace, která je v majetku SVAKu. Přesnou cenu si ověřím u odboru dopravy, který návrh znění dodatku dával do Rady města, ale rámcově souhlasí,“ uvedl náměstek primátorky Petr Laštovička (ODS).

Zabezpečovací stavební práce před příchodem zimy stavební firma zvládla podle dohody s městem Jihlavou jako investorem.“Za společnost PORR a.s. bych ráda sdělila, že zabezpečovací práce na stavbě byly provedeny v požadovaném termínu, kvalitě a předány objednateli,“ uvedla mluvčí stavební firmy Jana Beranová.

Po vyřešení problému s kanalizací bude rekonstrukce ulice Jiřího z Poděbrad pokračovat Termín dokončení se zatím odhaduje na konec roku 2020. Statutární město Jihlava deklarovalo, že nastalou situaci nezpůsobil a ani ji nemohl předvídat.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna