Radní Jihlavy budou jednat o „uzavření smlouvy o dílo významnému uchazeči“. Bez ceny?

MIROSLAV MAREŠ

Na desátém jednání Rady města Jihlavy čeká jako dvacátý bod  pořadí „uzavření smlouvy o dílo významnému uchazeči“. Tajuplně formulovaný návrh je ve skutečnosti výstavba vodovodu Sasov. Smlouvu o dílo vypracoval odbor správy realit a zodpovídá za něj Petr Štěpán, kontrolovala ho Dana Kratochvílová a JUDR. Hana Pospíchalová. Souhlasí ekonomický odbor zastoupený Janem Jarošem.

V návrhu smlouvy předložený na desáté jednání Rady města je uvedený jako zástupce města primátor Jaroslav Vymazal. V dokumentu pro radní města zcela chybí cena za dílo. Lhůta na dokončení díla je stanovena na 120 dnů od prvního zápisu do stavebního deníku.

Návrh smlouvy výslovně uvádí: „Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou“.

V závěru smlouvy je prázdná kolonka, do které má být doplněno číslo usnesení, kterým Rada města Jihlavy schválila uzavření smlouvy.

Celému postupu schvalování výstavby vodovodu SASOV viditelně chybí transparentnost. Většina podkladů je neveřejných.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna