Radní Vysočiny zkontrolují stomiliónový nákup cestářské techniky

fbRadní Kraje Vysočina jednohlasně rozhodli o vyslání veřejnoprávní kontroly na Krajskou správu a údržbu silnic. Stalo se tak v reakci na dopis společnosti Tatra adresovaný členům Rady Kraje Vysočina (více zde).

Rada Kraje Vysočina reagovala na dopis sdělením, že stanovení podmínek a obsahu zadávací dokumentace, stejně tak jako jeho organizace a zajištění zákonnosti veřejné zakázky „Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina“ je plně v kompetenci zadavatele, jímž je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Předmětem veřejné zakázky „Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina“ je dodávka techniky na zimní a letní údržbu komunikací – celkem 21 sypačů včetně nástavby pro potřeby KSÚSV. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 100 000 000 Kč bez DPH.

Server Občasník publikoval vyjádření Transparency International k celé záležitosti (více zde).

Protože vysočinští cestáři hospodaří s veřejnými prostředky v převážné míře poskytované Krajem Vysočina jako zřizovatelem, jeví se radním Kraje Vysočina jako vhodné ověřit způsob, jakým Krajská správa a údržba silnic vynakládá veřejné prostředky na nákup výše uvedené techniky.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna